Prinsjesdag: wat u nog meer moet weten

Hogere bijtelling voor elektrische auto

Het kabinet heeft de voorstellen uit het Klimaatakkoord verwerkt in de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord. Het wetsvoorstel, dat op Prinsjesdag is gepubliceerd, heeft grote gevolgen voor de bijtelling van de auto van de zaak. Het lage bijtellingspercentage (nu nog 4%) voor een elektrische auto gaat de komende jaren in de volgende stappen omhoog.

Fiets van de zaak: 7% bijtelling

Vanaf 1 januari 2020 wordt het voor werknemers eenvoudiger om een fiets, elektrische fiets of speed pedelec van de zaak te gebruiken voor privédoeleinden. In plaats van een bewerkelijke kilometeradministratie van het privégebruik, komt er net als voor het privégebruik van een auto van de zaak een forfaitaire bijtelling voor het gebruik van de fiets van de zaak. Als u vanaf die datum een fiets ter beschikking stelt aan een werknemer, telt u jaarlijks 7% van de waarde van de consumentenadviesprijs van de fiets bij het inkomen van de werknemer op. Over dit bedrag houdt u vervolgens loonbelasting/ premie volksverzekeringen in en betaalt u werkgeverslasten.

Compensatie voor transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kunt u compensatie ontvangen voor transitievergoedingen bij ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Deze regeling gaat in met terugwerkende kracht. Dit houdt in dat transitievergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 zijn uitbetaald onder de compensatieregeling vallen. U kunt vóór 1 oktober 2020 compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die u in die periode heeft betaald. De hoogte van de compensatie hangt af van de transitievergoeding die u aan de werknemer heeft betaald. Voor 2020 maakte het kabinet € 817 miljoen vrij, in 2021 daalt dit naar ruim € 413 miljoen en in 2022 naar ruim € 193 miljoen. De intentie is de regeling voor het grootste deel te financieren via hogere werkgeverspremies en voor een kleiner deel uit een rijksbijdrage aan het Algemeen Werkloosheidsfonds.

Verwachte loonstijging beperkt

In de Macro Economische Verkenning (MEV) die op Prinsjesdag werd gepresenteerd voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) dat de lonen die sociale partners in cao’s overeenkomen, in 2020 gemiddeld met ‘slechts’ 2,5% stijgen. Het CPB vindt het opmerkelijk dat de lonen niet harder groeien dan ze nu doen gezien de krappe arbeidsmarkt waarin het lastig is om geschikt personeel te vinden. Vakbond FNV heeft laten weten in te zetten op een loonstijging van 5%. Uit de komende cao-onderhandelingen zal blijken hoe dit alles uitpakt. Bij een gemiddelde loonstijging van 2,5% stijgt de koopkracht gemiddeld met 1,9 procent, volgens berekeningen van Nibud. Benieuwd wat al deze en overige maatregelen precies inhouden? Download dan de whitepaper!