Nieuwe regels voor payrollwerknemers

Het hoe en waarom van payrolling 

Payrolling is een samenspel van drie partijen: een payrollwerknemer, een payrollonderneming en uw organisatie (de inlener). U zorgt doorgaans zelf voor de werving en selectie van de werknemer. Deze treedt vervolgens echter niet bij u in dienst, maar sluit een arbeidsovereenkomst met een payrollonderneming en gaat van daaruit bij u aan de slag. Uw organisatie sluit een overeenkomst van opdracht met de payrollonderneming die u vervolgens gaat factureren voor de werkzaamheden van de payrollwerknemer. De payrollonderneming treedt dus op als formele werkgever en draagt zorg voor de administratieve kant van de arbeidsovereenkomst. U bent wél de feitelijke werkgever die toezicht houdt en leiding geeft aan de payrollwerknemer: er is dus sprake van een gezagsverhouding tussen uw organisatie en de payrollwerknemer.

Wat verandert er met de WAB?

Met de WAB worden bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (BW) en in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) gewijzigd. Zo komt er in het BW een zelfstandig wetsartikel voor de payrollovereenkomst. Anders dan nu het geval is, valt de payrollovereenkomst dan niet meer onder het verlichte arbeidsrechtelijke regime van de uitzendovereenkomst. Dit heeft stevige gevolgen. Wilt u weten wat de gevolgen precies zijn? Download de gratis whitepaper bovenaan de pagina.