Nieuwe regels voor payrollwerknemers

Download de whitepaper

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt belangrijke wijzigingen in de regels voor flexibele arbeid met zich mee. Er verandert het nodige in arbeidsrechtelijke zin, waardoor de keuze voor payrolling een nieuwe afweging vraagt. Download hier de gratis whitepaper!


Nieuwe regels voor payrollwerknemer

Zonder uw toestemming kan dit formulier niet verstuurd worden

* Verplichte velden

Het hoe en waarom van payrolling 

Payrolling is een samenspel van drie partijen: een payrollwerknemer, een payrollonderneming en uw organisatie (de inlener). U zorgt doorgaans zelf voor de werving en selectie van de werknemer. Deze treedt vervolgens echter niet bij u in dienst, maar sluit een arbeidsovereenkomst met een payrollonderneming en gaat van daaruit bij u aan de slag. Uw organisatie sluit een overeenkomst van opdracht met de payrollonderneming die u vervolgens gaat factureren voor de werkzaamheden van de payrollwerknemer. De payrollonderneming treedt dus op als formele werkgever en draagt zorg voor de administratieve kant van de arbeidsovereenkomst. U bent wél de feitelijke werkgever die toezicht houdt en leiding geeft aan de payrollwerknemer: er is dus sprake van een gezagsverhouding tussen uw organisatie en de payrollwerknemer.

Wat verandert er met de WAB?

Met de WAB worden bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (BW) en in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) gewijzigd. Zo komt er in het BW een zelfstandig wetsartikel voor de payrollovereenkomst. Anders dan nu het geval is, valt de payrollovereenkomst dan niet meer onder het verlichte arbeidsrechtelijke regime van de uitzendovereenkomst. Dit heeft stevige gevolgen. Wilt u weten wat de gevolgen precies zijn? Download de gratis whitepaper bovenaan de pagina.

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.