Stimuleringsmaatregelen voor werkgevers

Download de whitepaper

Uw organisatie kan loonkostensubsidie krijgen als u een werknemer in dienst heeft die als gevolg van een ziekte of handicap niet in staat is om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Meer lezen? Download de gratis whitepaper!

Stimuleringsmaatregelen voor werkgevers

 


Vul het formulier in en ontvang de whitepaper direct per e-mail.

Zonder uw toestemming kan dit formulier niet verstuurd worden

* Verplichte velden

De Participatiewet 

Sommige werknemers zijn niet in staat zelfstandig het minimumloon te verdienen doordat zij een ziekte of handicap hebben. Deze zogeheten arbeidsbeperkte werknemers vallen onder de doelgroep van de Participatiewet en zijn opgenomen in het doelgroepregister. De Participatiewet kent een aantal instrumenten die het werkgevers makkelijker moeten maken om iemand met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen of te houden. Onder de nieuwe wet kunnen gemeenten het al bestaande instrument van de loonkostensubsidie nu structureel inzetten op deze groep werknemers.

Loonwaarde

Een belangrijk begrip in deze context is de loonwaarde van de werknemer. De loonwaarde is de waarde van een arbeidsprestatie in een bepaalde functie op een bepaald moment. Als iemand bij u aan de slag gaat, ontvangt hij loon volgens een cao of, als er geen cao is, ten minste het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: WML). Als nu deze werknemer als gevolg van zijn ziekte of handicap een lagere loonwaarde heeft dan 100% van het WML, zou het voor u onaantrekkelijk zijn hem aan te nemen of in dienst te houden. U moet hem immers toch het WML betalen. De loonkostensubsidie vult het gat tussen de loonwaarde van deze arbeidsbeperkte werknemer en het WML. De subsidie is maximaal 70% van het WML.