Niet altijd de volledige transitievergoeding betalen

Compensatie bij ontslag van zieke werknemer

Compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen per 1 april 2020 compensatie aanvragen bij UWV voor de (transitie) vergoeding die ze na twee jaar ziekte aan een werknemer betalen of hebben betaald vanwege ontslag. Vergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald komen in aanmerking voor deze regeling. De werkgever heeft na betaling zes maanden de tijd om compensatie aan te vragen. Er gelden dan wel enkele voorwaarden. Deze voorwaarden komen in deze whitepaper uitgebreid aan bod.

Slapend dienstverband

Sommige werkgevers kiezen ervoor om de werknemer na twee jaar ziekte niet te ontslaan, zodat ze geen (transitie)vergoeding hoeven te betalen. Er is dan sprake van een slapend dienstverband. Of dit een verstandige keuze is, lees je ook in deze whitepaper.