Enquete woningcorporaties

In het gebruikersoverleg voor de woningcorporaties is de wens naar voren gekomen om een actuele lijst van corporatieklanten te maken met de modules die worden gebruikt. Het doel is netwerken met collega’s, uitwisselen van kennis en gebruikerservaring en het stellen van vragen. De vraag is of u hier aan wilt meewerken en deze lijst wilt invullen.  

Algemeen  
Wat is de naam van uw organisatie?
Uw naam
Wat is uw rol binnen het gebruik van Talent & Salaris?
Indien u bij bovenstaande vraag 'anders' heeft ingevuld, wat is uw rol?
Mogen andere gebruikers contact opnemen voor vragen over functionaliteiten in Talent & Salaris?
Zo ja, wat is de naam van de contactpersoon?
Telefoonnummer contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
Functionaliteiten  
Maakt uw organisatie gebruik van de volgende functionaliteiten in Talent & Salaris?  
Signalen; triggers & notities
Opmerkingen
Elektronisch dossier in het web
Opmerkingen
Digitale loonstrook
Opmerkingen
Sjablonen
Opmerkingen
Inzien persoonsgegevens web door leidinggevenden
Opmerkingen
Muteren persoonsgegevens web door leidinggevenden
Opmerkingen
Inzien persoonsgegevens web door medewerkers
Opmerkingen
Muteren persoonsgegevens web door medewerkers
Opmerkingen
Indienst wizard
Opmerkingen
Verlof in het web
Opmerkingen
Verzuim basis web
Opmerkingen
Verzuim Plus web
Opmerkingen
Module Workflow Plus
Opmerkingen
Module Verstrekkingen
Opmerkingen
Module Employee Benefits
Opmerkingen
Module Declaraties
Opmerkingen
Module Leaseauto
Opmerkingen
Talent & Salaris App
Opmerkingen
Voor welke besturing op telefoons heeft uw organisatie gekozen? Bv: iOs (Apple), Android (Samsung/HTC)/Windows
Gebruikt u de module Beoordelingen van Talent & Salaris?
Gebruikt u ook nog een ander systeem voor Beoordelingen?
Zo ja, wat is de naam van dat systeem?
Opmerkingen
Gebruikt u de module Opleidingen van Talent & Salaris?
Gebruikt u ook nog een ander systeem voor opleidingen?
Zo ja, wat is de naam van dat systeem?
Opmerkingen
Gebruikt u de module Werving & Selectie van Talent & Salaris?
Gebruikt u ook nog een ander systeem voor Werving & Selectie?
Zo ja, wat is de naam van dit systeem?
Opmerkingen
Maakt u gebruik van de scan- en import functionaliteit (rico/osm) ten behoeve van het Elektronisch Dossier?
Zo nee, heeft u de wens om in de toekomst gebruik te maken van de scan- en import functionaliteit?
Opmerkingen
Systemen  
Welke systemen gebruikt u voor uw huuradministratie?
Welke systemen gebruikt u om te roosteren en te plannen?
Welk financieel systeem gebruikt uw organisatie?
Welke systemen worden met een medewerker gegevens uit Talent & Salaris gevoed door een automatische koppeling
Voorkeuren  
Heeft u voorkeur voor een regionaal overleg of voor een centraal (bij Visma) overleg?
Hoe vaak per jaar wilt u aan een overleg deelnemen?
Moet er een splitsing zijn tussen HRM en Salaris overleg?
Gaat uw voorkeur uit naar een actieve of een passieve overlegvorm?
Gaat uw voorkeur uit naar de behandeling van algemene onderwerpen of naar branchegerichte onderwerpen?
Wilt u deelnemen aan interactieve workshops?
Gaat uw voorkeur uit naar een algemene of een themagerichte overlegvorm?
 

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.