HRM software

HR systemen

Er zijn verschillende HR systemen op de markt, die allen over het algemeen verschillende doelen dienen. Zou het echter niet prettig zijn wanneer u al uw human resource gegevens op één plaats kunt vinden? Visma biedt een van de betere HR systemen, Talent & Salaris, waarbij alle functionaliteiten geïntegreerd zijn.

Waarom is Talent & Salaris één van de beste HR systemen?

De besparingen en nieuwe inzichten die het pakket u geeft, zijn groots. De transparantie van de gegevens neemt voor alle partijen toe, medewerkers kunnen zelf persoonlijke zaken regelen en daarnaast bespaart u, uiteraard, tijd en geld.

Zoals reeds aangegeven, zijn alle modules  van dit systeem geïntegreerd. Hierdoor worden wijzigingen in bijvoorbeeld de vakantieuren direct doorgevoerd in gekoppelde onderdelen, zoals bijvoorbeeld de salarisadministratie.

Deze koppeling is natuurlijk alleen van nut wanneer daadwerkelijk alle zaken die u nodig heeft ook in de HR systemen verwerkt zijn. Wij zijn van mening dat het product van Visma in al uw HR-behoeftes voorziet. Het HR systeem van Visma bestaat uit de volgende componenten:

  • Salarisadministratie. De payroll solution zorgt ervoor dat al uw medewerkers op tijd het juiste loon ontvangen. Hierbij worden alle recente belastingen doorberekend en wordt tevens rekening gehouden met opgenomen vakantiedagen, verzuim en vergoedingen.
  • Verzuimmanagement. Wanneer een persoon zich ziek meldt, wordt automatisch de verzuimprocedure in werking gezet. De betrokken instanties krijgen allen een notificatie over de te ondernemen handelingen en het tijdstip waarop deze uitgevoerd moeten worden.
  • Verlofregistratie. Medewerkers kunnen zelf via het internet verlof aanvragen en inzien hoeveel dagen/uren zij nog over hebben. Wanneer u goedkeuring geeft voor deze aanvraag, wordt dit verwerkt in de salarisadministratie.
  • Elektronisch dossier. Hierin kunt u alle individuele zaken over medewerkers bijhouden, zoals contracten, verslagen, mails en meer. Te allen tijde inzage in regelingen met uw personeel!
  • Beoordelingen. De beoordelingscyclus kan als één van de weinige HR systemen ook bijgehouden worden. Voortgangsbeoordelingen en de daaruit volgende afspraken kunnen hierin vastgelegd en bijgewerkt worden, zodat er altijd goed inzicht in de progressie is.
  • Declaraties. Personeelsleden kunnen gemakkelijk via het internet declareren, waarna na goedkeuring deze financiën direct verwerkt worden in de salarismodule.
  • Verstrekkingen. Gemakkelijk bijhouden welk bedrijfsmiddel zich op welk punt bij welke persoon bevindt. Zo heeft u nooit meer het probleem dat u niet weet waar uw goederen zich bevinden.
  • Werving & Selectie. Het is mogelijk om advertenties in dit onderdeel aan te maken, waarna zij automatisch geplaatst worden op uw eigen websites en diverse vacaturebanken. Vervolgens kunnen deze zeer simpel bewerkt en verwijderd worden, terwijl u ook de volledige procedure kunt bijhouden.
  • Persoonsgegevens. Voor zowel u als uw personeelslid is het gemakkelijk om altijd te kunnen inzien welke persoonlijke gegevens bekend zijn bij de organisatie.
Wilt u meer informatie over de HR systemen van Visma?

Kijk voor de uitgebreide functionaliteiten van onze software of neem contact met ons op voor vragen.