HRM software

software HRM

Echte software voor HRM zorgt ervoor dat u te alle tijden inzicht kan krijgen in uw personeelsgegevens, ongeacht de aard van deze data. Of dat nu via internet of een programma is, de gegevens moeten altijd volledig up-to-date en volledig zijn. Visma software HRM voorziet in een totaaloplossing, die ervoor zorgt dat uw personeelsadministratie efficiënt verloopt.

Visma software HRM

De organisatie zelf spreekt liever over e-HRM software, omdat deze praktisch volledig online verloopt. Het systeem is opgebouwd uit verschillende, tevens optionele, modules die allen verschillende functionaliteiten met zich meebrengen. Een bondige samenvatting van de functionaliteiten van deze software voor HRM:

- Verzuimmanagement. In het softwarepakket kunnen ziekmeldingen gemeld worden, waarna automatisch de verzuimcyclus gestart wordt. Hierbij krijgen de betrokken instanties, zoals het UWV, wanneer benodigd is een melding met de te ondernemen handelingen.

- Verlofregistratie. Medewerkers kunnen online zelf verzoeken voor verlof indienen en zij, en u ook, hebben altijd inzicht in de overgebleven dagen. De koppeling met het salarissysteem zorgt tevens voor gemak.

- Personeelsdossiers. Opslagmodule voor al uw papieren dossies, zoals contracten, verslagen, loonstreken en mails.

- Beoordelingen. Uw beoordelingscyclus kunt u bijhouden in dit onderdeel. Gemaakte afspraken, profielschetsen, follow-ups en automatische meldingen zijn bijvoorbeeld functionaliteiten van de beoordelingsmodule.

- Declaraties. Uw medewerkers kunnen zelf declaraties indienen. U heeft te allen tijde inzicht in de hoeveelheid declaraties per persoon en wanneer u deze goedkeurt, worden zij automatisch in de salariëring verwerkt.

- Verstrekkingen. Uit te lenen goederen worden hier genoteerd, zodat er altijd inzicht is wie het bezit heeft over welk bedrijfsmiddel.

- Werving en Selectie. Het plaatsen, bewerken en stoppen van vacatures is zeer gemakkelijk met Visma Software HRM. Automatische plaatsing op gerenommeerde vacaturesites, het bijwerken van functieprofielen en het bijhouden van sollicitatieprocedures zijn opties die dit systeem kenmerken.

- Persoonsgegevens. Alle NAW-gegevens, contract- en salariszaken en vergoedingen kunnen volledig beveiligd in dit dossier ingediend en bewaard worden.

- Salarisverwerking. Uiteraard mag bij software in HRM geen automatisch salarisverwerkingssysteem ontbreken. Met deze module bent u altijd op tijd met het betalen van precies het juiste salaris, terwijl alle toeslagen en belastingen ook automatisch berekend worden. Alle data is gemakkelijk in te zien en gekoppeld aan de relevante modules.

De voordelen van Visma software HRM

Het mag duidelijk zijn dat alle voorgaande functionaliteiten verregaande positieve invloeden hebben op uw bedrijfsvoering. Naast dat de gegevens een stuk transparanter worden voor alle betrokken partijen, bespaart u tijd en geld door de accurate en efficiënte verwerking, opslag en inzage van gegevens.

Meer informatie over de diverse modules kunt terecht op onze website. Indien u vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.