Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

AccountView Go

AccountView Go is de online samenwerkingsmogelijkheid voor kantoor en cliënt. U werkt vanaf kantoor gemakkelijk gelijktijdig met uw cliënt aan dezelfde administratie, ieder met eigen intelligentie en hulpmiddelen. Uw cliënt voert zelf de basisgegevens online in en heeft hierdoor direct het juiste inzicht in zijn financiële administratie.

 

De webomgeving waarin de cliënt werkt, wordt gehost en onderhouden door Visma Software. De mutaties van de cliënt worden gesynchroniseerd met de omgeving waarin de administratie bij u staat. U kunt vanuit uw eigen AccountView-omgeving de administratie aanvullen en controleren/corrigeren. De rapportages zijn daardoor altijd gebaseerd op actuele gegevens. Zo kunt u uw cliënt extra adviseren en begeleiden zonder veel tijd te investeren. Meer service voor de cliënt, meer efficiency, meer effectiviteit en daardoor meer marge.

 

 

Functie

AccountView Go
Financieel

AccountView Go Facturering

Aantal gebruikers

1

1

Aantal administraties

1

1

Max. aantal gelieerde administraties

3

3

Automatisch verwerken boekingen in administratie accountant

Dashboard

Keuze kas- /factuurstelsel

Onbeperkt aantal kas-/bankboeken

Onbeperkt aantal inkoop-/verkoopboeken

Directe koppeling ABN AMRO en Rabobank bankafschriften

Importeren bankafschriften ING, Rabobank en ABN AMRO

Automatische betalingen incl. besparingsfunctie bankkosten

Directe koppeling Rabobank voor betaalbestanden

Grootboekoverzicht

Liquiditeitsprognose

Koppeling met AccountView Scanboeken

Periodieke rapportages beschikbaar gesteld door accountant

Debiteuren/crediteuren

Openstaande posten administratie

Documenten door accountant opvraagbaar

Artikelen

Factureren (papier & elektronisch)

Ouderdomsanalyse

Kopiefacturen (pdf)

Herinneringen opstellen (op papier & digitaal)

Kopieherinneringen (pdf)

Factuurhistorie (debiteur, periode, artikel)

Prijsopgaven opstellen (op papier & digitaal verzenden)

Herhaalfacturen aanmaken op basis van een eerdere factuur

Creditfacturen aanmaken

 

Zie www.vismasoftware.nl/go of neem contact op voor meer informatie over AccountView Go.