De Samensteloplossing-huur

Efficiency bereiken, kwaliteit verbeteren en aanleveren in sbr via AccountView

Eigentijdse ondernemers vragen steeds meer van u. Ze willen gecoacht worden door hun accountant- of administratiekantoor, maar kunnen of willen hiervoor vaak geen extra budget vrij maken. Het op orde brengen van de administratie, het opstellen van de jaarrekening, het moet steeds goedkoper. Allemaal uitdagingen! Hoe komt daaraan tegemoet?

Naast bovengenoemde ontwikkelingen zien wij ook dat het aanleveren via sbr steeds verder een vlucht neemt. De KvK heeft aangekondigd dat financieel intermediairs vanaf boekjaar 2016 jaarrekeningen alleen nog met standard business reporting mogen deponeren en niet meer op papier of via e-mail. Maar ook de aanlevering van de kredietrapportage wordt steeds meer een feit. Vanaf 1 januari 2017 worden nieuwe kredietaanvragen bij ING alleen in behandeling genomen als de jaarcijfers via sbr zijn aangeleverd. In het kader van de jaarlijkse revisie of verhoging van een bestaand krediet is ook daar sbr de standaardaanlevermethode.

Gaat u mee met al deze ontwikkelingen en wilt u de uitdagingen aangaan? De Samensteloplossing kan u hierbij ondersteunen. De alles-in-één-oplossing draagt bij aan een uniforme werkwijze op kantoor en geeft sturing aan werkzaamheden. Het systeem controleert de administratie en signaleert afwijkingen of fouten.