Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Hoe vind ik mijn serienummer?

U bent bezig met de aanmelding van uw bankrekeningen bij uw bank voor de directe bankkoppeling en wordt gevraagd om het serienummer.

AccountView

U vindt het serienummer met Help > Info in AccountView.

AccountView Go

Als u werkt met AccountView Go, klikt u op uw naam die rechts boven het logo van uw accountant wordt vermeld. In het volgende venster ziet u uw serienummer. Als u deze optie niet hebt, vraag dan het serienummer op bij uw accountant. Het serienummer is door uw accountant te vinden met Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen, op de tab Licentie van de onderneming die hoort bij de gebruikersnaam in AccountView Go.

DBS Financieel

Het serienummer van DBS Financieel vindt u terug op uw licentieformulier. Het serienummer is het eerste deel van het licentienummer oftewel de waarde tot aan het eerste scheidingsteken. In dit voorbeeld is 60 het serienummer van de licentie:

60-#doUf3MY-f3MYb3ip-OkD5Qyw-1234

Binnen DBS Financieel is uw licentienummer terug te vinden in een aantal programma's, bijvoorbeeld Bedrijven aanmaken. U vindt het licentienummer dan onder Help > Info > Toon Licentie.

Visma.net

Het serienummer van Visma.net vindt u op deze manier:

  1. Log in bij Visma.net als beheerder.
  2. Ga naar de tab Settings.
  3. Kies vervolgens Licenties in het submenu.
  4. Klik op de licentie.
    Bij Visma Customer ID vindt u het serienummer.