Verbruik Visma.net AutoInvoice opvragen

Voor het gebruik van AutoInvoice ontvangt u van Visma een factuur met daarin de totalen per periode. Als eindgebruiker kan het zijn dat u meer inzicht wilt in welke facturen u verzonden of ontvangen hebt. Per bedrijf kunt u daarom vanuit AutoInvoice een selectie van deze facturen maken om zo het verbruik over een periode te kunnen achterhalen. Onder de kop "Eigen verbruik AutoInvoice opvragen" (zie hieronder) leest u hoe u deze selectie maakt.

Het kan ook zijn dat u een specificatie wilt opvragen om het precieze verbruik na te gaan en dat u de gemaakte kosten per bedrijf wilt kunnen exporteren. Dit is vooral handig voor accountants die de bedrijven voor hun cliënten beheren en de gemaakte kosten aan hun cliënten willen doorbelasten. Onder de kop "Specificatie verbruik Visma.net AutoInvoice" (zie hieronder) wordt uitgelegd hoe u deze specificatie exporteert.

Eigen verbruik AutoInvoice opvragen

Vanuit AutoInvoice kunt u zelf nagaan welke inkomende of uitgaande facturen u over een bepaalde periode hebt ontvangen of verstuurd. U kunt nagaan hoe deze zijn ontvangen of zijn verzonden en wat de status hiervan is.

Met de volgende stappen maakt u een selectie van de facturen:

 1. Log in bij Visma.net AutoInvoice of open Visma.net AutoInvoice vanuit AccountView of Visma.net Financials.
 2. Het verbruik wordt afgerekend op de aanmaakdatum in AutoInvoice. Geef daar dus een datumbereik op.
 3. Visma.net AutoInvoice toont het aantal gevonden facturen onder het zoekveld.
 4. AccountView en Visma.net Financials tonen het aantal gevonden facturen rechtsonder in het scherm.

 5. Verstuurt u ook facturen via Visma.net AutoInvoice? Volg dan dezelfde stappen voor de uitgaande facturen.

Specificatie verbruik Visma.net AutoInvoice

Via het Visma.net-platform kunt u de specificatie van de factuur die u van Visma hebt ontvangen, exporteren. Dit is vooral handig voor accountants die op basis van deze gegevens hun cliënten willen doorbelasten.

Inloggen bij het Visma.net-platform

Als eerste moet u als beheerder kunnen inloggen bij https://connect.visma.com/. Weet u uw wachtwoord niet meer? Dan kunt u een nieuwe laten genereren in het inlogvenster.

In AccountView kunt u met de stappen onder "Beheerder aanmaken in AccountView" een account aanmaken wanneer u nog geen beheerdersaccount hebt aangemaakt.

Om een Visma.net-beheerder aan te maken moet de wizard Visma-diensten activeren worden doorlopen. U start de wizard door Opties > Visma-diensten activeren te kiezen.

1. De stap Welkom

 1. Markeer (indien aanwezig) de optie Visma.net-diensten inrichten.
 2. Kies Volgende.

2. De stap Licentie

 1. Bij een juiste inrichting van AutoInvoice zullen de velden grijs zijn en is er een klantnummer ingevoerd. 
 2. Klik op Volgende.

3. De stap Communicatie

 1. De wizard controleert automatisch of de AccountView Communication Service (ACS) op de aangegeven server actief is. Zie onze veelgestelde vragen als dit niet lukt.
 2. Klik op Volgende.

4. De stap Beheerder

 1. Voer in wie de beheerder van AccountView.Net en Visma.net wordt. Wij adviseren om voor dit beheerdersaccount een algemeen e-mailadres te gebruiken.
 2. Kies Aanmaken nadat u de velden hebt ingevoerd. De beheerder is nu aangemaakt en ontvangt een e-mail op het ingevoerde e-mailadres.
 3. Klik daarna in de wizard op Annuleren.
 1. Ga via de homepage of het menu linksboven naar Visma.net Admin.
 2. Klik op Gebruikers en rollen.
 3. Klik op Gebruiker toevoegen.
 4. Voer de gegevens in van de persoon die u toegang wilt geven.
 5. Selecteer het bedrijf.
 6. Selecteer de rol Customer administrator voor de nieuwe gebruiker.
 7. Klik op Opslaan en sluiten.
 8. De nieuwe gebruiker krijgt een e-mail met de optie om het account te activeren.

Downloaden van de specificatie

Nadat u bent ingelogd, kiest u Settings in het overzicht, en gaat u naar het tabblad Licenties als dit niet standaard wordt getoond.

Op de regel met Visma.net AutoInvoice klikt u helemaal rechts op Facturen. Dit brengt u naar een overzicht met alle facturen die voor het verbruik van AutoInvoice zijn verzonden.

In de meest rechtse kolom klikt u op Tonen achter de factuur waarvan u een specificatie wilt ontvangen. U krijgt daarmee een overzicht waarin het verbruik per type wordt opgesomd. Links in beeld, ongeveer halverwege het venster, kunt u op de optie Exporteren als klikken. In de dropdownlijst die verschijnt, kiest u Excel. U downloadt daarmee de specificatie. Wanneer u deze opent, krijgt u een spreadsheet met onder andere deze gegevens: type verbruik, aantal verbruik, prijs per stuk, subtotaal voor de regel, verbruiksperiode en bedrijf.