Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Autocodes gebruiken bij inlezen bankafschrift

Tijdens het inlezen van een bankbestand voert AccountView automatisch autoherkenning uit om de bankmutaties aan te vullen. Per afschriftregel wordt gezocht naar het document-/factuurnummer en de debiteur of crediteur. Daarmee wordt vervolgens de openstaande post opgezocht. 

Uitleg

Met autocodes kunt u automatisch afschriftregels herkennen waarvoor geen openstaande post bestaat, bijvoorbeeld uw maandelijkse energie-incasso. Daarvoor voert u zelf kenmerken in. In een autocode stelt u ook een standaardgrootboekrekening, -omschrijving of -kostenplaats in.

Kies Document/Autocode aanmaken in het venster Bankafschriften om een nieuwe autocode op basis van de huidige afschriftregel aan te maken of gebruik de sneltoetscombinatie Ctrl+M.

De volgende keer dat u een bankafschrift inleest, wordt de autoherkenning automatisch toegepast.