Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Combinatievensters gebruiken bij controles

Veel gebruikers drukken een grootboekkaart af om mutaties te kunnen controleren. Die controle kan veel sneller door gebruik te maken van combinatievensters. Bovendien kunt u direct inzoomen op de journaalpost als dat nodig is. Met de modules Controllers Desk of Uitwerken kolommenbalans kunt u zelfs direct de boeking oproepen en aanpassen.

Uitleg

In onderstaande afbeelding is vanuit het venster Grootboek het subvenster Grootboekkaart met sneltoets Ctrl+F5 geopend en van daaruit het subvenster Journaalpost met sneltoets Ctrl+F5. Als u daarna weer het hoofdvenster actief maakt met sneltoets Ctrl+Tab kunt u door het grootboek bladeren. AccountView toont steeds de grootboekkaart van de geselecteerde rekening en de journaalpost van de geselecteerde mutatie.

De grootte van de vensters past u eenvoudig aan door op een kader te klikken en dit te verslepen. U kunt de subvensters ook verticaal schikken of in een nieuwe tab openen om meer regels te zien.