Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Direct inzicht in projectbudgetten

De projectkaart is het centrale venster in de projectadministratie. In dit venster kunt u precies zien hoe uw project verloopt en zo nodig direct inzoomen op detailinformatie. Het venster is standaard voorzien van een aantal weergaven die zijn afgestemd op uw licentie zodat u altijd over de juiste informatie beschikt.

Uitleg

Kies Zoeken/Projectkaart in het venster Projecten om het subvenster Projectkaart te openen. Als u vervolgens in het vak Weergaven klikt, krijgt u de lijst met beschikbare weergaven.

Kies hier de weergave Projectbewaking om in één keer de juiste kolommen op de projectkaart te tonen. U ziet nu de budgetten, de realisaties en de verschillen in euro's en procenten.