Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

EN- en OF-selecties gebruiken

Dat het venster Journaal zich goed leent voor het zetten van selecties wist u al. Wist u ook dat u hier EN- en OF-selecties kunt combineren met de knop Lijst? In het voorbeeld ziet u hoe u inzicht krijgt in de journaalregels waarvoor geldt: de waarde Periode is gelijk aan 1 EN de waarde Kostenplaatscode 'VER' OF de waarde Kostenplaatscode 'INK' is gebruikt.

Uitleg

Kies waarden in de velden Veld en Conditie zoals u gewend bent. Het veld Waarde voert u in door op de knop Lijst te klikken. U krijgt dan het rechtervenster uit onderstaande afbeelding te zien. Zorg dat in Lijst de verschillende OF-waarden komen te staan en klik vervolgens op knop OK.