Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Navigeren met uw toetsenbord

Voor het invoeren van gegevens moet u het toetsenbord gebruiken. Voor het wisselen naar een ander venster gebruikt u misschien de muis om vervolgens weer met het toetsenbord te gaan invoeren. Om te zorgen dat u uw toetsenbord niet hoeft los te laten om een ander venster te openen kunt u sneltoetsen gebruiken.

Uitleg

Als u de linker Alt-toets indrukt activeert u de keuzeletters. Het enige wat u nu nog hoeft te doen is de onderstreepte letter van het menu van uw keuze in te typen. Zodra u dat doet wordt het menu geactiveerd vervolgens kunt u opnieuw een letter intoetsen voor de volgende menukeuze. Er zijn ook sneltoetsen om te wisselen tussen vensters die u al eerder hebt geopend.

Voorbeeld: Open het venster Dagboekbladzijden met behulp van de Alt-toets.
Kies Alt+B om het menu Bestand te openen, kies vervolgens een B om het venster Dagboekbladzijden te openen.

In onderstaande tabel sommen wij nog andere voorbeelden van sneltoetsen op voor de navigatie door AccountView:

Handeling Toetsen
Open venster Debiteuren Kies Alt+B en kies D
Open subvenster Debiteurenkaart Kies Ctrl+F5 in venster Debiteuren
Open subvenster Openstaande posten Kies F5 in venster Debiteuren
Wissel van hoofd- naar subvensters en terug Kies Ctrl+Tab
Ga naar de volgende Tab Kies Ctrl+F6
Sluit het actieve venster Kies Escape