Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Saldo tussenrekening specificeren

In de rapportage moet een saldo van een tussenrekening altijd gespecificeerd worden. Met de Accountants-toolkit kunt u dit eenvoudig realiseren in AccountView door mutaties die bij elkaar horen te voorzien van hetzelfde afletternummer. Vervolgens selecteert u de regels zonder afletternummer.

Uitleg

In de stamgegevens van de grootboekrekeningen legt u vaste welke rekeningen u wilt afletteren door het veld Tussenrekening te markeren.

 
In het subvenster Grootboekkaart kiest u weergave Afletteren en daarna markeert u de bij elkaar horende mutaties met de spatiebalk. Vervolgens kiest u Document/Afletteren/Handmatig Gemarkeerde regels afletteren om het afletternummer toe te kennen. U kunt eventueel nog een toelichting ingeven. De toelichting wordt zichtbaar op het rapport “Afgeletterd”.