Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Weergaven gebruiken om de gewenste kolommen te tonen

De vensters in AccountView worden allemaal getoond met de standaard weergave [AccountView]. Een weergave bepaalt enerzijds wat er wordt getoond, namelijk welke kolommen en welke regels. Anderzijds bepaalt een weergave hoe de gegevens worden getoond door middel van de sortering van de regels en de volgorde van de kolommen. Elke gebruiker kan weergaven toevoegen om precies de juiste informatie op het scherm te krijgen.

Uitleg

We leggen in twee stappen uit hoe u zelf de kolommen in een venster kunt aanpassen en hoe u deze aanpassing vervolgens opslaat in een weergave. Eerst kiest u Beeld/Kolommen om het venster Kolommen weergeven te openen.

In venster Kolommen weergeven ziet u links de lijst met beschikbare kolommen staan en rechts de getoonde kolommen. U kunt andere kolommen kiezen door bij Kolommen selecteren uit de titel van een ander venster te kiezen. Door te dubbelklikken op de gewenste kolom verplaatst u deze van links naar rechts en omgekeerd. Kies OK om uw keuzes te activeren.
In onderstaande afbeelding ziet u het venster Crediteuren met een extra kolom Administratiecontactpersoon. Uiteraard kunt u meer kolommen toevoegen en standaardkolommen weglaten.

Nu u de gewenste kolommen ziet in het venster kunt u de tweede stap uitvoeren: de wijzigingen opslaan in een weergave. Kies Beeld/Weergaven bewaren als en geef een toepasselijke naam voor de weergave.

Om te zorgen dat de volgende keer automatisch deze weergave wordt getoond stelt u deze in als standaard. Kies Beeld/Weergaven beheren en selecteer de zojuist gemaakte weergave. Klik vervolgens op de knop Standaard.

Gebruikersweergaven kunt u beschikbaar maken voor collega's door ze te 'promoveren' tot systeemweergave in het venster Weergaven.