Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Weergaven gebruiken om regels te filteren

Bij een controle van bijvoorbeeld de openstaande posten hoeft u niet alle debiteuren te bekijken. Alleen degenen waar daadwerkelijk op geboekt is, zijn interessant. Gebruik een weergave voor de controle van openstaande posten waarbij u alleen de actieve debiteuren langsloopt.

Uitleg

Zorg vooraf dat het venster Debiteuren geopend is met de Openstaande posten als subvenster. Kies Beeld/Selecteren om een selectie te maken.

In het venster Selecteren geeft u de criteria op waaraan de getoonde regels moeten voldoen. Met onderstaande selectie krijgt u alleen debiteuren te zien waarop minimaal één keer geboekt is. Kies Aantal mutaties in Veld en Is niet gelijk aan in Conditie. Klik dan op Toevoegen en vervolgens op OK.

Om te voorkomen dat u iedere keer dezelfde aanpassing moet maken slaat u deze op in een weergave. Kies Beeld/Weergaven bewaren als en geef een toepasselijke naam.

Om te zorgen dat de volgende keer automatisch deze weergave wordt getoond stelt u deze in als standaard. Kies Beeld/Weergaven beheren en selecteer de zojuist gemaakte weergave. Klik vervolgens op de knop Standaard.

Met deze selectie kunt u ook zorgen dat u alleen de actieve crediteuren of alleen de gebruikte grootboekrekeningen ziet.