Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Service Pack B INT voor versie 9.6a rev. 0, 3 maart 2017

Support ID: AV-314497
Product: AccountView 9.6a

Omschrijving

Dit Service Pack bevat onder andere verbeteringen op het gebied van de jaarovergang, het activeren van Visma-diensten, de module Uitgebreide projectverplichtingen, XBRL, boekingsvoorstellen, het genereren van verkoopfacturen met documentkoppelingen, concept-bestellingen, backup versturen via e-mail, de integratie met Visma.net AutoInvoice en de integratie met Visma eAccounting.

Verbeteringen in de integratie met Visma.net AutoInvoice zijn onder meer:

 • Het versturen van digitale facturen naar overheidsinstanties wordt beter ondersteund.
 • In de verkoopfactuur vastgelegde extra e-mailbijlagen (documentkoppelingen) worden nu standaard ook meegestuurd.
 • Geïnterpreteerde inkoopfacturen die via de scanservice zijn aangeleverd, worden beter verwerkt. Het Service Pack bevat ook ondersteuning voor het binnenkort te introduceren product Visma eAccounting Factureren.

Wij raden iedereen aan om dit nieuwe Service Pack te installeren. Het Service Pack is 215 MB groot.

Let op! Dit Service Pack is enkel geschikt voor alle talen (INT). Als u enkel werkt met de Nederlandse taal (NL) klik dan hier om het Service Pack op te halen.

Een Service Pack installeren

 1. Zorg ervoor dat u op de computer ingelogd bent als beheerder van de computer. Als AccountView geïnstalleerd is op het netwerk, dan moet u ingelogd zijn als beheerder van het netwerk.
 2. Controleer of u maatwerk gebruikt. Zo ja, neem dan eerst contact op met uw Visma Software-partner. Installeer het Service Pack pas als uw Visma Software-partner akkoord is. Zie: "Hoe controleer ik of maatwerk is geïnstalleerd?"
 3. Klik hier om dit Service Pack op te halen.
 4. Plaats het bestand op uw desktop (of voer een tijdelijke map in, bijvoorbeeld C:\TEMP).
 5. Kies Help > Info. Het versienummer dat u hier ziet moet overeenkomen met het versienummer in de bestandsnaam van het Service Pack.
 6. Noteer het pad dat staat achter Programmabestanden. Bij stap 10 hebt u dit pad nodig.
 7. Zorg ervoor dat niemand anders AccountView gebruikt. Kies Document > Stamgegevens programma > Ingelogde gebruikers om dit te controleren. Een ingelogde gebruiker kan ook een service of andere applicatie zijn. Als u deze gebruiker zelf niet kunt uitloggen, vraag dan uw systeembeheerder of Visma Software-partner u te helpen.
 8. Sluit AccountView.
 9. Voer het bestand uit dat u hebt opgehaald (bijvoorbeeld C:\TEMP\AccountView_96a_spb_int.exe). Een eventuele melding van Windows Gebruikersaccountbeheer (Windows User Account Control) kunt u beantwoorden met Ja (Yes).
 10. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Let op! Het is mogelijk dat bij de eerste keer starten van AccountView nadat het Service Pack is geïnstalleerd, het niet mogelijk is van taal te wisselen (Opties > Taal). U lost dit op door AccountView opnieuw te starten.