Financieel

Wat is SEPA en wat betekent SEPA voor u?

Mamut Support ID: M-02025100
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 07 augustus 2017

Omschrijving

SEPA zorgt ervoor dat Eurobetalingen vanaf 1 februari 2014 overal en altijd op dezelfde manier plaatsvinden. Met SEPA komen er nieuwe standaarden voor rekeningnummers, girale betalingen en incasso’s.

De Europese Commissie heeft op 9 januari 2014 ingestemd met een extra overgangsperiode van 6 maanden om over te stappen op SEPA. Wij adviseren klanten om desalniettemin de overstap naar SEPA zo snel mogelijk te realiseren. Wij verwachten dat de banken de komende dagen nadere informatie verstrekken over hoe zij invulling geven aan deze overgangsperiode.

Wat is SEPA?

SEPA is een Europese overschrijving gebaseerd op gemeenschappelijke Europese standaarden. Om hiervan gebruik te kunnen maken hebt u bijvoorbeeld internationale bankrekeningnummers (IBAN) en bankcodes (BIC) nodig. In tegenstelling tot de bestaande (nationale en internationale) overschrijvingen kunt u Europese overschrijvingen gebruiken voor binnenlandse én grensoverschrijdende eurobetalingen. Dit is mogelijk omdat Europese banken deze betalingen op dezelfde manier gaan verwerken. De Europese overschrijving zal uiteindelijk de huidige binnen- en buitenlandse euro-overschrijvingen vervangen.

Wie bieden ondersteuning?

Visma Software biedt, naast de reguliere ondersteuning, deze SEPA-pagina en brengt een nieuwe versie uit van Mamut Business Software. Voor ondersteuning op organisatorisch vlak, consultancyvraagstukken (zoals aanpassing van layouts), aanpassingen aan maatwerk en koppelingen kunt u contact opnemen met uw Mamut-leverancier. Doe dat bijtijds; u bent niet de enige die met deze wijziging te maken heeft. Daarnaast speelt ook uw bank een belangrijke adviserende rol op het gebied van uw betalingsverkeer.

Nieuwe versie van Mamut

Onze software biedt op een aantal onderdelen reeds ondersteuning voor SEPA. Vanaf Mamut versie 17.1 kunt u werken met SEPA volgens de nieuwe richtlijnen. Alleen als u werkt met deze nieuwe versie van Mamut of hoger, dan kunt u in uw Mamut-omgeving werken met SEPA volgens de nieuwe standaarden. Via Help - Info in Mamut kunt u nagaan met welke versie u werkt. Als u werkt met een oudere versie van Mamut, dan kunt u te zijner tijd contact opnemen met uw Mamut-leverancier om een update te bespreken, zodat u ook kunt overgaan op SEPA. Welke aanpassingen precies zijn inbegrepen in deze nieuwe versie, zal bekend worden gemaakt wanneer deze versie beschikbaar zal worden gesteld.

De nieuwste versie van Mamut, waarin SEPA volledig wordt ondersteund, kunt u hier downloaden. Inmiddels is vanaf deze link versie 18.3 beschikbaar. Over de wijzigingen in deze versie kunt u meer lezen in de artikelen per module (zie linkjes in het stappenplan van de volgende paragraaf).

Bent u geïnteresseerd in een video met betrekking tot diverse aandachtspunten en instellingen voor SEPA en Mamut?
Klik dan hier om ons webinar te bekijken.

Globale beschrijving van de te volgen werkwijze

Op de vraag 'Wanneer kan ik gaan starten met voorbereiding voor SEPA?' kan geen eenduidig antwoord worden gegeven. U hebt in Mamut reeds de mogelijkheid om IBAN- en BIC-nummers vast te leggen.

Het volgende globale stappenplan kan als leidraad worden gebruikt:

 1. Neem kennis van de wijzigingen en beschikbare checklists.
 2. Neem kennis van de informatie van uw bank.
 3. Stel een planning op. Betrek hierbij eventueel ook uw Mamut-leverancier en bank.
 4. Installeer de benodigde versie van Mamut die hier te downloaden is.
 5. Completeer uw IBAN- en BIC-nummers (van uzelf en uw klantenbestand).
 6. Maak uw administratie(s) gereed om te werken met SEPA.
 7. Verwerk een aantal bestanden als proef.
 8. Ga over op SEPA

Een gedetailleerd stappenplan om uw administratie(s) in Mamut gereed te maken voor SEPA vindt u hier.

Achtergrondinformatie

Op welke processen heeft SEPA invloed? De belangrijkste veranderingen nog eens op een rij:

 1. De binnenlandse betaling verdwijnt en wordt vervangen door een SEPA-formaat (PAIN):
  Al enkele decennia is het betalingsverkeer binnen Nederland zeer efficiënt geregeld met behulp van ClieOp-formaten. Dit huidige formaat (ClieOp03) wordt vervangen door een SEPA XML-formaat. Hiermee kunnen behalve binnenlandse betalingen en incasso’s ook grensoverschrijdende eurobedragen binnen de EER-zone worden uitgevoerd. Het gebruik van (korte) binnenlandse bankrekeningnummers wordt vervangen door het gebruik van (langere) IBAN-nummers. De werkwijze is gelijk aan de manier waarop u nu betaalopdrachten aanmaakt.
 2. Het huidige binnenlandse incassoformaat wordt vervangen door twee SEPA-formaten (PAIN):
  Op het gebied van automatische incasso gaat er binnen de EER-zone behoorlijk wat veranderen. Het ClieOp03-formaat wordt vervangen door twee verschillende SEPA XML-varianten:
  • Normale incasso (Core)
  De normale incasso kan worden gebruikt als de debiteur een consument (B2C) of een bedrijf (B2B) is. Voor de SEPA-variant gelden andere regels dan de tot nu toe gehanteerde incassovormen. Zo heeft de debiteur straks over het algemeen meer mogelijkheden voor stornering en is de storneringstermijn langer dan nu.
  • Zakelijke incasso (B2B)
  De zakelijke incasso is specifiek bedoeld voor B2B. Deze variant biedt de debiteur geen stornorecht; de incassant heeft daardoor meer zekerheid over de betaling. De akkoordverklaring van uw klant voor de incasso moet wel in de software zijn vastgelegd en bij elke incasso worden meegeleverd.
  Ten aanzien van de zakelijke incasso zijn er een aantal aandachtspunten. Zo moeten de banken van beide partijen de zakelijke incasso ondersteunen. Ook moeten er expliciet van zakelijke rekeningen worden geïncasseerd, wat niet altijd even duidelijk is voor de incassant. Bovendien moet het mandaat (de akkoordverklaring) zijn geregistreerd bij beide banken.
 3. De huidige bankrekeningnummers worden vervangen door Europese rekeningnummers (IBAN):
  Voor SEPA-betalingen en -incasso’s kunnen alleen IBAN-nummers worden gebruikt. Het is dus van cruciaal belang dat deze gegevens aanwezig zijn binnen uw administratie(s) om straks succesvol betaalopdrachten of incasso’s uit te voeren of bankafschriften in te lezen. Via de relevante links onder aan dit artikel kunt u lezen waar deze afkortingen voor staan en hoe een IBAN- en BIC-nummer is opgebouwd.
 4. De bestandsformaten voor bankafschriften moeten worden aangepast:
  De huidige bestandsformaten voor bankmutaties (MT940) worden naar verwachting in eerste instantie aangepast om opname van SEPA-informatie daarin mogelijk te maken. Uiteindelijk zullen deze formaten worden vervangen door het SEPA-formaat CAMT. Medio 2013 hebben nog niet alle Nederlandse banken hun CAMT-formaat gepubliceerd. Als uw bank reeds is overgestapt naar een nieuw formaat, dan kunt u bij uw bank informeren naar de mogelijkheden om de gegevens nog aan te leveren in het MT940-formaat dat Mamut momenteel ondersteunt. In een latere fase zal een CAMT-formaat mogelijk worden toegevoegd aan Mamut.

Relevante links

Algemene checklists:

SEPA-informatie en checklists per bank:

Overige algemene SEPA-informatie: