Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Technische ondersteuning

Waar dient Mamut geïnstalleerd te worden op Vista?

Mamut Support ID: M-02023157
Product: Mamut One
Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2011

Omschrijving

Windows Vista bevat een beveiliging waardoor een aantal programma’s niet de traditionele installatiepaden volgt zoals dit in voorgaande versies van Windows het geval was.

Bij een standaard Vista installatie zal Mamut Business Software zich lijken te installeren in C:\Program files\Mamut. Echter, feitelijk wordt al uw data in de volgende map geplaatst: C:\Gebruikers of user\Openbaar of public\Public Mamut\Mamut\Data. Dit houdt in dat uw data zich in de laatstgenoemde locatie bevindt.

Het bestand Mamut.ini beheerst waar Mamut de database kan vinden. Dit bestand vindt u in C:\Gebruikers\Openbaar\Public Mamut\Mamut\.

Indien Mamut wordt gebruikt door meerdere gebruikers (multi-user) en u de computer met Vista aan de database wenst te koppelen, dient u Mamut.ini dusdanig te wijzigen zodat deze verwijst naar de locatie waar de database zich bevindt (bijvoorbeeld op een server of een andere computer).

De oorzaak hiervan is dat de gebruiker met Vista (dit geldt ook voor de beheerder) geen toegang heeft om bestanden direct onder C:\Program files\ te schrijven. De locatie C:\Gebruiker\Openbaar of C:\user\public is toegankelijk voor gebruikers op een computer met Vista en wordt daardoor gebruikt voor de data.

LET OP: Indien u werkt met pc's die offline gaan dan kan het ondeskundig wijzigen van het bestand.ini op een pc het wissen van de gehele map data op de server tot gevolg hebben. Neem bij twijfel eerst contact op met Mamut Support!