Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Referenties Accountants

Is AccountView Go de toekomst?

Met AccountView Go bepleit Visma een andere vorm van samenwerken tussen accountant en cliënt. Visma is benieuwd hoe dat in de praktijk tot zijn recht komt. Daarom nodigden wij een aantal accountants van verschillende kantoren uit om hierover met ons van gedachten te wisselen. Voor de gelegenheid was een bijzondere locatie uitgekozen in het originele Schipholgebouw bij het Aviodrome te Lelystad.

Ervaringen delen en leren van elkaar

Rondetafeldiscussie rondleiding AviodromeNa een uitgebreide en interessante rondleiding door het museum startten we het gesprek met een korte introductie van de aanwezige accountants. We vroegen hen ‘Wie bent u, wat doet u en hoe blijft uw kantoor onderscheidend in de markt? Ondanks de verschillende kernwaarden van de kantoren en hun visies op accountancy zijn er toch vele overeenkomsten.

Hoe gebruiken de kantoren AccountView Go?

Iedereen werkt al geruime tijd met AccountView Go, waardoor men volledig is ingewijd in alles wat het programma biedt. De verschillende accountantskantoren bedienen ieder een ander type cliënt, waardoor het programma per kantoor toch op een andere manier wordt gebruikt. “Wij willen onze klanten zo veel mogelijk zelf laten invoeren, zodat we meer service kunnen verlenen en een hogere betrokkenheid creëren”, zegt Marco Scherer. “Bovendien scheelt het ze ook in de kosten, want alles wat wij niet hoeven in te boeken, betekent voor de klant een besparing op onze factuur.”

Waarvoor is AccountView Go bedoeld?

“AccountView Go is ontworpen om optimale samenwerking te realiseren tussen accountant en cliënt. Het is niet bedoeld als online boekhoudpakket waarin cliënten alles zelf moeten doen”, zegt Marieke Snijder, sales consultant bij Visma Software en gedurende de Rondetafelsessie gespreksleider. “Accountants gebruiken AccountView-accountancymodules om de administratie van hun online cliënten aan te vullen en te corrigeren. Het voordeel van deze samenwerking is dat tussentijdse rapportages altijd up-to-date zijn, waardoor accountants hun cliënten extra kunnen adviseren en begeleiden.”

Kan elk type klant werken met AccountView Go?

“GeRondetafeldiscussiebruikers van Go zijn volgens mij over het algemeen hoogopgeleide zzp’ers met enige kennis van boekhouden. Die werken er graag mee, niet de mensen die één keer in de maand bij je langskomen met een schoenendoosboekhouding onder hun arm. Men moet wel wát kunnen!” zegt Marcel Spoelstra. “En voor klanten die niet zo capabel zijn, kun je als accountant weer meer betekenen,” vindt Gerben Herpers. Richard Machielsen is het hier niet helemaal mee eens: “Het fijne aan AccountView Go is dat het voor elk type klant naar ieders behoefte kan worden ingericht. Als accountant kun je je eigen werkzaamheden hierin afbakenen.”

Wat zijn de voordelen van AccountView Go?

De meningen hierover zijn verdeeld, maar als gemene deler wordt ‘meekijken’ aangedragen. De accountant heeft met AccountView Go veel meer zicht op de stand van zaken. Soms iets meer dan men vermoedt. “Als ik een ondernemer vraag waarom hij een betaling nog niet  heeft kunnen doen, maar hij wel zijn vakantie heeft geboekt, dan zit hij daar niet op te wachten natuurlijk!” lacht Marcel Spoelstra. Hij vervolgt: “Maar het is fijn dat er met Go minder fouten worden gemaakt dan als mensen hun administratie in Excel voeren.” Richard Machielsen: “Ik zie veel voordelen voor de klant. Helaas blijven veel ondernemers de boekhouding zien als een noodzakelijk kwaad.” “Als je het niet bijhoudt, wordt het ook een hele opgave. We roepen niet voor niets: eerder factureren is eerder incasseren,” zegt  Spoelstra weer. “Nu kunnen we tijdig ingrijpen.”

Waar kan AccountView Go verbeteren?

Dat AccountView Go in de introductiefase wat problemen opleverde met synchronisatie en dat het niet altijd even snel liep, wordt door de meeste aanwezigen aangemerkt als minpunt. Inmiddels is dit opgelost. Na updates is de algemene functionaliteit verhoogd en kan er meer gedaan worden aan de inrichting. “In juli is er al veel verbeterd en eind dit jaar staat er nog het een en ander op de planning. Mogelijkheden als de integratie van Scanboeken, push-rapportages vanuit AccountView Windows direct naar de Go-omgeving, en de mogelijkheid pdf’s in te voeren als factuurachtergrond zullen het gebruiksgemak verhogen,” zegt Marieke Snijder.

Hoe kunnen we cliënten overtuigen om AccountView Go te gaan gebruiken?

Richard Machielsen: “Ik heb eens in een leuke omgeving een informatieavond georganiseerd, met een Go-demonstratie waar aanwezigen hun vragen konden stellen. Dit beviel zo goed dat ik het best vaker zou willen doen!” “Ik denk dat dit voor meer mensen interessant is. Ook softwaregebruikers worden graag verleid om iets nieuws te proberen en om hen over te halen mag het best spannender. Wat zouden jullie doen?” vraagt Marieke Snijder. De aanwezigen reageren enthousiast en al snel gaan er allerlei wilde ideeën over tafel: nieuwe pakketten met bijzondere mogelijkheden en pakkende namen, cadeautjes weggeven en er wordt zelfs nagedacht over een nieuwe promotiecampagne met bijbehorend reclamefilmpje van AccountView Go. “En dat terwijl accountants zulke slechte verkopers zijn,” zegt Spoelstra lachend.

Is AccountView Go de toekomst?

Rondetafeldiscussie Sander Ooievaar“Als Go echt vleugels wil krijgen, moet er meer promotie plaatsvinden en via unieke acties moeten nieuwe gebruikers enthousiast worden gemaakt. Het belangrijkste is uiteraard dat het goed blijft werken en dat de nieuwe functionaliteiten bij iedereen bekend zijn”, zegt Sander Ooievaar. “Ik vind dat er dan meer van dit soort leerzame en inspirerende bijeenkomsten mogen worden gehouden,” zegt Antonie Jacobse, “en ik ga het ook zeker bij mijn cliënten introduceren.” Marieke Snijder zegt: “Natuurlijk kan Visma Software helpen met de promotie van AccountView Go. Wij bieden webinars, er is veel marketingmateriaal beschikbaar en we denken graag mee over acties en informatieavonden en dergelijke. Zo heeft de inzet van het kantoor uiteindelijk invloed op het gebruik van AccountView Go door hun cliënten.”

 

Professionele en integere accountants

Simone Scheepstra-de Lange van ACS de Lange staat klanten uit de meest uiteenlopende branches bij op het gebied van financiële administraties, belastingzaken en bedrijfsadviezen. Professionaliteit en nauwkeurigheid zijn haar belangrijkste pijlers. Marcel Spoelstra en Marco Scherer, van het gelijknamige accountantskantoor Spoelstra & Scherer, zien accountants weliswaar ook als integere en onafhankelijke professionals die de taal van de cliënt spreken, maar vinden daarnaast dat het breed opgeleide generalisten met een ondernemende attitude’ moeten zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Accountants als verlengstuk van de organisatie

Sander Ooievaar van Meeuwsen Ten Hoopen, afgekort MTH, vertegenwoordigt veertien vestigingen in Noord- en Midden Nederland. MTH heeft met de slogan ‘Uw geheel eigen kantoor’ de doelstelling een verlengstuk van de organisatie van zijn klanten te zijn. De werkwijze van Gerben Herpers van Bolk & De Bekker Accountants & Adviseurs is vergelijkbaar: samen met zijn team begeleidt hij ondernemers op adequate wijze bij hun bedrijfsvoering.

 

 

 

 

 

 

 

Accountants met persoonlijke aandacht

Cor Uijtenhaak is assistent accountant bij Versteeg & Tibboel, een mkb-specialist voor administratie en belastingadvies. Ten opzichte van grotere kantoren onderscheiden zij zich door persoonlijke toegankelijkheid, efficiency en een heldere tariefstelling. Die zelfde benadering hanteert Antonie Jacobse, accountant bij Find Administratie en Advies BV. Dit full service kantoor gaat op een informele manier met zijn cliënten om. Ook Richard Machielsen van RM Accountant & Adviseur is een betrokken accountant en financieel adviseur met persoonlijke aandacht voor zijn cliënten.

 

 

 

 

 

 

Accountants met oog voor kwaliteit

Coen Beelen is mede-eigenaar van LB Finance, een administratiekantoor dat zich met name richt op ondernemers en organisaties in het mkb. Zijn professionele team is in staat om snel en flexibel te werken, en levert alleen kwaliteit. “Dat lukt met AccountView Go nog beter”.