Hoe en wanneer deze Privacyverklaring van toepassing is

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle bedrijfsprocessen binnen Visma en op alle Visma-websites, domeinen, mobiele oplossingen, clouddiensten, communities en alle websites van het merk Visma (Visma-websites). Specifieke bijlagen van diensten vindt u in de algemene voorwaarden, de verwerkersovereenkomsten of gelijksoortige informatie voor de betreffende specifieke dienst.

De Privacyverklaring verschaft informatie over de gegevensverwerking door Visma wanneer Visma het doel en de wijze van de verwerking bepaalt (Visma als verwerkingsverantwoordelijke). Deze verschaft ook informatie over gegevensverwerking door Visma voor andere Klanten op basis van hun instructies (de Klant als verwerkingsverantwoordelijke en Visma als verwerker).

Persoonsgegevens bestaat uit informatie waarmee u ge√Įdentificeerd kan worden als persoon zoals een e-mailadres, woonadres of telefoonnummer, etcetera. De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig voor onze dienstverlening aan onze Klanten. Maak geen gebruik van Visma-websites of onze diensten, als u niet instemt met de wijze waarop we persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring verwerken.