Hoe verwerkt Visma persoonsgegevens in haar rol als verwerkingsverantwoordelijke

Wanneer een dochterbedrijf van Visma het doel en de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt, is dit bedrijf de verwerkingsverantwoordelijke. Dit omvat scenario's waarin Visma persoonsgegevens verzamelt in een context waarin u een sollicitant, een vertegenwoordiger van een Klant, een Lead of een softwaregebruiker bent.