Hoe delen we uw persoonsgegevens?

Binnen de Visma Group

Aangezien Visma uit een groot aantal verschillende dochterbedrijven bestaat, is het zeer waarschijnlijk dat een Klant zaken doet met meer dan een Visma-bedrijf. Het is belangrijk voor ons dat we de best mogelijke klantenservice en algemene gebruikerservaring verschaffen. Om een volledig overzicht van en inzicht in de relaties tussen Klanten en contactpersonen en de verschillende bedrijven binnen de Visma Group in stand te houden, delen we uw persoonsgegevens met onze dochterbedrijven.

Buiten de Visma Group

Visma kan in de hiernavolgende contexten uw persoonsgegevens ook delen met externe derde partijen:

Visma-gebruikersgemeenschappen

Als u op een Visma-gebruikersgemeenschap of op een ander forum van Visma-websites een bericht of een commentaar plaatst, kan deze informatie door iedereen die toegang heeft tot deze forums worden gelezen en gebruikt worden voor doeleinden waarover noch Visma noch u controle hebben. Visma is niet verantwoordelijk voor informatie die u verschaft op deze forums of op Visma-websites. Visma zal geen commentaren, tevredenheidsverklaringen en dergelijke die door u zijn verstrekt posten zonder uw voorafgaande toestemming.

Zakelijke partners

Visma kan uw persoonlijke informatie met onze partners delen, wanneer dit vanuit zakelijk oogpunt en volgens de toepasselijke privacywetgeving legitiem is. Wanneer u bijvoorbeeld namens uw werkgever producten of diensten aanschaft die door Visma via een van onze gecertificeerde partners worden geleverd. In dit opzicht kunnen Visma en onze partner persoonsgegevens delen om de Klant het product of de dienst te kunnen leveren.

Overheidsinstellingen

De politie en andere autoriteiten kunnen Visma verzoeken om de overdracht van persoonsgegevens. In deze gevallen zal Visma de gegevens alleen overhandigen indien er een gerechtelijk bevel of een soortgelijk bevel is om dit te doen.

M&A

In verband met fusies, overnames of afsplitsing van alle of delen van de bedrijfsactiviteiten van Visma, zullen de overnemende entiteit en zijn adviseurs toegang krijgen tot gegevens die worden beheerd door de betrokken Visma-entiteit/entiteiten, en in sommige gevallen kan dit persoonsgegevens omvatten. In deze gevallen zullen externe partijen een geheimhoudingsovereenkomst aangaan met Visma.