Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Over klanten en softwaregebruikers

Voor het beheer van onze Klantenrelaties in het algemeen en om te voldoen aan onze verplichtingen tegenover onze Klanten, heeft Visma informatie over u nodig in uw rol als contactpersoon van de klant of als gebruiker van een dienst. De doelen die ten grondslag liggen aan de verwerking van deze persoonsgegevens zijn:

  1. De uitvoering van verkopen en het contract met Klanten

  2. Het verschaffen van aangevraagde offertes van producten en diensten aan Klanten

  3. Het doen van leveringen in overeenstemming met overeenkomsten die met u of met Klanten zijn aangegaan

  4. Het bieden van ondersteuning aan gebruikers van onze producten en diensten

  5. De verbetering en de ontwikkeling van de kwaliteit, de functionaliteit en de gebruikerservaring van onze software diensten en Visma-websites

  6. Opsporen, beperken en voorkomen van veiligheidsrisico's, het uitvoeren van onderhoud en het verwijderen van bugs

  7. Misbruik van onze producten en diensten voorkomen

  8. De verwerking van bestellingen, facturering, betalingen en overige financiële opvolging

  9. Het aanmaken van interesseprofielen voor het aanbieden van relevante producten en diensten

  10. Het beheer van gebruikersgemeenschappen in het kader van voorlichting en het mogelijk maken van interactie tussen gebruikers en Visma

De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de hierboven onder letters a) tot en met i) genoemde doeleinden vindt hoofdzakelijk plaats omdat Visma vanuit zakelijk oogpunt een legitiem belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens op een manier waarvan wij menen dat deze niet conflicteert met uw privacyrechten of vrijheden. De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens volgens het onder letter j) genoemde doeleinde is uw toestemming.

Over Leads

Visma verwerkt persoonsgegevens over Leads voor marketingdoeleinden. Om potentiële Klanten gerichte en relevante content aan te bieden, stelt Visma een interesseprofiel vast op basis van uw beweging, keuzes en acties op Visma-websites en op basis van uw reactie op marketing content per e-mail. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is hoofdzakelijk uw toestemming.

In het onderstaande gedeelte kunt u meer lezen over de wijze waarop we deze profielen samenstellen, hoe u het profiel kunt aanpassen en hoe u uw toestemming kunt intrekken.

Over sollicitanten

Als u een sollicitant bent, verwerken we uw persoonsgegevens om uw mogelijkheden te beoordelen om een werknemer van Visma te worden. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is uw toestemming.  

Over bezoekers

Om de toegang tot onze gebouwen te monitoren verwerken we persoonsgegevens van bezoekers. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang om onze bedrijfsgeheimen, werknemers, gebouwen en u als bezoeker te beschermen. Wanneer u zich in ons elektronische bezoekerssysteem registreert, wordt u geïnformeerd over uw rechten in dit verband.