Hoe beschermt en bewaart Visma persoonsgegevens als verwerker

Visma levert veel verschillende soorten diensten aan onze Klanten. De meeste van onze diensten omvatten de verwerking van Klantgegevens, met inbegrip van hun persoonsgegevens. De doeleinden van de verwerking worden bepaald door onze Klanten, niet door Visma, waardoor de Klant de verwerkingsverantwoordelijke is. Visma treedt in deze gevallen echter wel op als verwerker en verwerkt de gegevens namens en volgens de instructies van de Klant. De relatie tussen de Klant als verwerkingsverantwoordelijke en Visma als verwerker wordt geregeld door een verwerkersovereenkomst.

Verplichtingen van Klanten en Visma

Wanneer de Klant optreedt als verwerkingsverantwoordelijke zal de Klant, in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, zorgdragen voor de wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens. Verder zal de Klant het eigendom van de risico's die de betrokkenen lopen bij de verwerking van hun persoonsgegevens evalueren en vaststellen. Een ander belangrijk aspect van de plicht van de Klant als verwerkingsverantwoordelijke is de naleving van de informatieplicht naar de betrokkenen.

Visma is een natuurlijk onderdeel van de verplichtingen van de Klant als verwerkingsverantwoordelijke, in die zin dat de dienstverlening van Visma onderdeel vormt van de verwerking van de persoonsgegevens, waarbij de Klant ervoor moet zorgen dat deze voldoet aan de toepasselijke privacywetgeving.  Dit betekent dat wanneer Visma namens zijn Klanten persoonsgegevens verwerkt, wij dit moeten doen in overeenstemming met de privacywetgeving die van toepassing is op verwerkers.

Samengevat zijn de Klanten en  Visma verplicht om samen te werken om de privacy van de betrokkenen te garanderen. Visma zal de informatie verstrekken die de Klant nodig heeft om te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving.