Wat zijn uw rechten?

Het recht om af te zien van het ontvangen van marketingcommunicatie

U hebt het opt-out-recht wat betreft marketingcommunicatie van Visma en u kunt van dit recht gebruikmaken door:

(a) de instructies te volgen om u uit te schrijven voor de betreffende marketingcommunicatie,

(b) de voorkeuren te wijzigen in het betreffende accountgedeelte als u een account hebt bij Visma

(c) via e-mail contact met ons op te nemen via privacy@visma.com

(d) Door gebruik te maken van de functie abonnementenbeheer van Visma

Wij wijzen u erop dat zelfs als u ervoor kiest geen marketingcommunicatie meer te willen ontvangen u nog steeds administratieve communicatie van Visma kunt ontvangen, zoals orderbevestigingen en kennisgevingen die nodig zijn om uw account of de aan Klanten geleverde diensten te beheren.

Basisrechten

U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens door een overzicht aan te vragen van de persoonsgegevens die we verwerken over u en u hebt mogelijk het recht op gegevensportabiliteit. U hebt ook het recht om te verzoeken om onjuistheden in uw persoonsgegevens te laten corrigeren door Visma. Als u bij Visma een account hebt voor een Visma-website, kunt u dit normaliter doen via het toepasselijke gedeelte "uw account" of "uw profiel" op de desbetreffende website of dienst van Visma.

Verder hebt u het recht een verzoek in te dienen tot verwijdering van uw persoonsgegevens, en onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, of hier bezwaar tegen te maken, in overeenstemming met deze Privacyverklaring of met andere specifieke voorwaarden in verband met de dienstverlening.

Gebruik privacy@visma.com voor het indienen van alle in dit onderdeel genoemde verzoeken.

Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.