Resourceplanning

Resourceplanning

Zorg ervoor dat je resources optimaal benut worden bij projecten en realiseer een optimale bezettingsgraad.

Wanneer meerdere mensen vanuit verschillende disciplines aan diverse projecten moeten werken, is het van groot belang om een goed overzicht te krijgen van de bezetting en indeling.

Lopen de projecten volgens plan? Welke invloed heeft een nieuw project op de bezetting? Wie is wanneer beschikbaar? Wat als er iemand onverwacht afwezig is? Door software als hulpmiddel te gebruiken bij resourcemanagement, ben je in staat om een optimale bezetting te realiseren en projecten volgens afspraak op te leveren.

Dat betekent dat je met Visma Severa je medewerkers volgens hun expertise op de juiste projecten indeelt, de projectleider de middelen heeft om projecten op tijd en binnen budget af te ronden en je op ieder gewenst moment inzicht hebt in de gerealiseerde en geprognosticeerde bezettingsgraad.

 

Resourceplanning begint bij verkoop

Met Visma Severa kun je bij het afgeven van een offerte al rekening houden met de beschikbaarheid van resources. Dat betekent dat je in staat bent om betere en betrouwbaardere afspraken met je klanten te maken over kosten en doorlooptijd. Vanwege de gebruiksvriendelijkheid van het systeem, vraagt het opnemen van een voorlopige resource-toewijzing weinig inspanning.

Je ervaart het plezier ervan doordat de voorlopige planning gemakkelijk wordt omgezet naar een definitieve planning. Bovendien signaleer je hiermee in een vroeg stadium of er onderbezetting dreigt en kun je hier tijdig actie op ondernemen. Bijvoorbeeld door de afspraak met klanten aan te passen of extern mensen bij te schakelen.

Optimaal benutten van beschikbare capaciteit

Met resourceplanning krijg je inzicht in de volgende situaties:

  • Hebben we de mensen om de projecten op tijd op te leveren? 
  • Zijn bepaalde resources permanent over- of onderbelast? 
  • Moeten we mensen werven of juist afstoten met onze huidige orderportefeuille?
De resourcebelasting kan op organisatie-, afdelings- of teamniveau worden vergeleken met de beschikbare capaciteit. De capaciteit kan van maand tot maand verschillen als gevolg van vakanties en andere geplande afwezigheid. Doordat het systeem realtime werkt, weet je zeker dat het de actuele stand van zaken weergeeft. Daarmee kun je vertrouwen op je planning van resources.

Activiteiten en taken in de agenda plannen

Voor kleinere organisaties is een resourceplanning vaak een te zwaar middel. Een alternatieve, vaak beter passende methode voor het resourcemanagement is de agendaweergave van Visma Severa. Hierbij worden taken rechtstreeks toegewezen aan werknemers. Het systeem verstuurt dan automatisch een bericht naar de medewerker, zodat deze op de hoogte is van deze activiteit.

Beschikbare uren en eerdere afspraken zijn zichtbaar in een tijdlijn, waardoor je volledig overzicht hebt. Niet-toegewezen activiteiten waarvan de verantwoordelijke nog niet bekend is, worden voor projectmanagers en projectleden apart weergegeven. De Visma Severa-agenda kan worden gesynchroniseerd met Microsoft Exchange, Office 365 en Google Calendar.'De gevolgen van aanpassingen in de planning worden dankzij overzichtelijke grafieken direct duidelijk. Daarmee kunnen problemen meteen worden gesignaleerd en opgelost.'