Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Salaris services
om u op maat te bedienen
 Salaris services

Nieuwsbrief werkkostenregeling

Nieuwsbrief werkkostenregeling

Nieuwsbrief werkkostenregeling

Op 1 januari 2015 wordt u als werkgever geacht over te gaan op de werkkostenregeling. Bent u al over? Of gaat u er de komende maanden mee aan de slag? Als u hier nog mee moet beginnen, kan onderstaand stappenplan u helpen.

Begin op tijd met voorbereiding WKR!

1. Inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen die bij u voorkomen

Deze gegevens zijn terug te vinden in o.a. uw financiële administratie, het personeelshandboek, de individuele arbeidscontracten en aanvullende arbeidsvoorwaarden.

2. Deel deze vergoedingen en verstrekkingen in

Vallen bepaalde vergoedingen of verstrekkingen onder de gerichte vrijstelling, zijn het intermediaire kosten, of is een nihilwaardering van toepassing? Bepaal voor de overige vergoedingen en verstrekkingen of u deze wil aanwijzen als eindheffingsloon, dus wil toewijzen aan de vrije ruimte. Om een idee te krijgen van uw ruimte kunt u deze overige vergoedingen en verstrekkingen vergelijken met 1,2% (2015) van uw fiscale loonsom. U ziet dan al snel of u waarschijnlijk eindheffing zal moeten afdragen. Hou er rekening mee dat u nu ook eindheffing afdraagt.  

3. Overleg op tijd met werknemers en indien aanwezig de ondernemingsraad

U beslist als werkgever welke vergoedingen en verstrekkingen u aanwijst als eindheffingsloon. Wanneer uw vrije ruimte ontoereikend is of u vindt dat u teveel eindheffing zal moeten afdragen, kunt u overwegen bepaalde vergoedingen en verstrekkingen af te schaffen, te wijzigen, of tot het loon van de werknemer te rekenen. Het kan zijn dat u daardoor bestaande arbeidsvoorwaarden moet of wilt aanpassen. Vaak is hiervoor toestemming nodig van uw werknemers (OR). Dit kan enige tijd kosten, begin hier op tijd mee.  

4. Richt uw administratie in

Het totale bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers moet uit uw financiële administratie te halen zijn. Dat kan een aanpassing betekenen. Vaak staat in de financiële administratie geen btw bij de boekingen voor de vergoedingen en verstrekkingen. U moet dan alsnog de btw toevoegen. U kunt overwegen verschillende grootboekrekeningen per BTW% aan te maken voor de vergoedingen en verstrekkingen die u voor de factuurwaarde incl. btw in de vrije ruimte moet meetellen. Bij het totale bedrag kunt u dan later makkelijker het juiste BTW% optellen. Denk bijvoorbeeld ook aan vergoeden of verstrekken van een lunch. Lunches kunnen intermediaire kosten zijn, zoals de zakelijke lunch met een klant, maar lunches kunnen ook eindheffingsloon zijn (forfaitair bedrag in de vrije ruimte rekenen). U zou voor deze kosten verschillende grootboekrekeningen kunnen maken, of er een ander kenmerk aan meegeven.  

5. Geef eventuele wijzigingen op tijd aan ons door

Heeft u uw financiële administratie aangepast? Dan zal waarschijnlijk ook de journaalpost aangepast moeten worden, zodat de vergoedingen en verstrekkingen uit de salarisadministratie op de juiste grootboekrekening gejournaliseerd worden. Wij horen graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 1 januari 2015 van u of er looncomponenten zijn die wij aan een andere grootboekrekening kunnen koppelen. Ook wanneer er wijzigingen zijn in uw arbeidsvoorwaarden die invloed hebben op de loonberekening, horen wij dat graag van u.  

 

Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van Managed Services bij Visma Software. Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze nieuwsbrief dan zijn deze van harte welkom op managedservices@visma.com

 

Met vriendelijke groet,


Monice van Kollenburg


Consultant Managed Services
Visma Software

+31 33 45 45 111