Inzicht in de zuivere kostprijs

Inzicht in de zuivere kostprijs

Daar waar de coronacrisis voor de ene groothandel een strop is, is het voor de andere juist een enorme klus om de groei aan te kunnen. Zo leiden groothandels van de horeca en non-food retail forse verliezen, terwijl groothandels van supermarkten of medische groothandels weer meer winst maken. Voor beide situaties geldt: er is geen ruimte voor verkeerde keuzes.

Het is daarom tijd om u nog meer te focussen op uw A-klanten en A-producten. Heeft u zicht op waar u nu het meest op verdient? 

Om deze vraag echt goed te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk dat u de zuivere kostprijs van uw artikelen weet. Want naast de inkoopprijs zijn er nog veel meer kosten die de kostprijs van de artikelen in uw magazijn bepalen.

Het is zeker de moeite waard om hier tijd en moeite in te steken. Want wanneer u precies weet wat een artikel kost, weet u ook precies wat de echte marge is. En dat kan wel eens een ander beeld geven dan wanneer u uitsluitend inkoop met verkoop vergelijkt. In deze tijd is het essentieel om de juiste keuzes te maken. Om te overleven óf - als u tot de gelukkigen behoort - om echt duurzaam te groeien.

De zuivere kostprijs bepalen is geen eenvoudige exercitie maar wel essentieel

Het kost tijd en moeite om alle bijkomende kosten in kaart te brengen en vervolgens te bepalen hoe u die gaat verdelen. Met bijkomende kosten bedoel ik inkoopgerelateerde kosten zoals douanekosten, transportkosten en verzekeringskosten. Om nog maar niet te spreken over artikelen die qua inkoopprijs aardig kunnen schommelen. Per artikel(groep) zou u alle kosten die u kunt boeken en toewijzen eens in een overzicht moeten neerzetten.

Maar met een overzicht van alle artikel kosten bent u er nog niet. Het is belangrijk dat u ook nog bepaalt hoe u dit gaat verdelen. Transport is bijvoorbeeld vaak een post waarbij meerdere artikelen in een verlading horen. Ook dat is nauwkeurig werk om te doen.

Dit kunt u niet handmatig (blijven) doen

Het toewijzen van kosten op basis van aantal, prijs, gewicht en/of volume is te veel werk om handmatig te doen. Om deze kosten efficiënter naar rato aan artikelen toe te wijzen is software nodig. Daarbij is het cruciaal om inzicht qua opbouw te behouden. Zeker wanneer er dynamische elementen zijn. Wanneer het systeem tot een bepaalde kostprijs komt, moet dit wel goed te herleiden zijn. Zo weet u zeker dat de data (nog steeds) correct is.

Het resultaat? Een zuivere kostprijs. En nog veel belangrijker: u heeft inzicht in de reële marge per product en daarmee ook per klant. Bedenk eens wat dat betekent qua winstmaximalisatie! U kunt betere analyses maken en misschien zelfs afscheid nemen van sommige producten of niet-renderende klanten. U kunt in ieder geval een weloverwogen beslissing nemen. Waar gaat u zich op focussen?

Gespecialiseerde financiële software voor de groothandel

Een standaard boekhoudpakket levert vaak niet de gewenste inzichten. Daar komen vaak nog veel handmatige handelingen bij kijken. Wanneer u kiest voor financiële software die gespecialiseerd is in het ondersteunen van groothandelsprocessen, beschikt u altijd over actueel inzicht dat u helpt bij het maken van de beste keus!

Denk daarbij aan ondersteuning van bijvoorbeeld de gemiddelde inkoopprijs (GIP). Daarbij worden de inkoopgerelateerde kosten aan een bepaalde inkooporder toegewezen en verdeeld over de verschillende artikelen in die inkooporder. De kosten worden dan naar rato verdeeld. Bij een handmatig proces is dit vaak een enorme uitdaging. Ga maar na wat er moet gebeuren wanneer kosten verdeeld moeten worden over volumineuze artikelen of artikelen gebaseerd op gewicht.

Een keer sparren met Rob over de berekening van de zuivere kostprijs voor uw assortiment?

Rob foto.JPG

Wilt u meer weten over dit onderwerp of hierbij geadviseerd worden? Download dan de whitepaper of neem contact op met Rob via 010-2709180, 06-81050951. U kunt natuurlijk ook een mail sturen naar rob@eserviceware.com.

Winstmaximalisatie voor de medische groothandel

Whitepaper Medische Groothandel

 

 

 

Over de auteur

Regelmatig spreekt Rob met eigenaren van diverse groothandels, waaronder die in de medische sector. Met zijn certificering op het vakgebied van productie- en voorraadbeheer (Certified Production Inventory Management) is Rob binnen eServiceware de expert op het gebied van groothandels en logistiek.

In de gesprekken die hij heeft met eigenaren van een medische groothandel gaat het vaak over betrouwbaar en gezond groeien. Dit doe je niet alleen door hogere verkoopcijfers te behalen, maar ook door de marge in de gaten te houden, te letten op fte-uitbreidingen en door het optimaliseren en digitaliseren van huidige processen.