Heeft u klanten in de agrarische sector waarvoor u de financiële administraties verzorgt? Dan weet u dat voor agrariërs afwijkende normen gelden waaraan (digitale) facturen moeten voldoen. Het verwerken van facturen voor deze sector kan complex en tijdrovend zijn, tenzij u slimme tooling gebruikt.


agrobedrijf_koeien_melken

Agrarische administraties gecompliceerd? Dat hóeft niet!

Het boerenbedrijf wordt vaak geleid door vennoten. Alle boerenbedrijven kennen wettelijke verplichtingen omtrent het bijhouden van de administratie, die de boekhouding gecompliceerd maken en waar u als administratie- of accountantskantoor ook mee te maken heeft..

Om de boekhouding van boerenbedrijven te vereenvoudigen zijn er softwareoplossingen op de markt gekomen, zoals die van JoinData. Deze softwareoplossingen zijn geïntegreerd met Visma.net Accountancy. Visma.net Accountancy is daarom de ideale oplossing voor administratie- en accountantskantoren die agrarische administraties verwerken. Hieronder leest u hoe.

Functies in Visma.net Accountancy die agrarische administraties ondersteunen

Privé

Privé-inkomsten en -uitgaven kunnen gemakkelijk binnen de administratie worden bijgehouden. Het doel is om de opnames en stortingen per vennoot goed uit elkaar te kunnen houden, daarin inzicht te kunnen geven en een verrekening te (kunnen) maken t.o.v. het bedrijf.

 • Inrichting grootboek
 • Bijbehorende mutaties
 • Vennoten
 • Dashboard met overzicht saldo-onttrekkingen en -stortingen per vennoot

Persoonlijke ondernemingen

Vennoten binnen de maatschap hebben vaak een tweede of derde bedrijfsactiviteit. Denk aan een winkeltje met producten of een boerencamping. Dit kan in Visma.net Accountancy eenvoudig worden ingericht met vestigingen.

 • Inrichting grootboek
 • Inrichting vestigingen
 • Bijbehorende mutaties
 • Dashboards per onderneming (zoals de omzet van de camping)

 

Statistische gegevens

Hiervoor worden statistische grootboeken bijgehouden. Deze grootboeken worden direct gevoed bij de verwerking van facturen. De Visma Client Manager in Visma.net Accountancy kan om deze aantallen direct vastleggen. Naast de financiële gegevens op de facturen worden ook niet-financiële gegevens bijgehouden. Denk aan:

 • Aantallen vee
 • Gewichten in kg
 • Percentages stikstof of nitraat
 • CO2-dashboard duurzaamheid
 • Dashboard met fosfaatverbruik
 • Dashboard met aantallen melkveekoeien

Activa

De activa-staat van een boerenbedrijf bevat andere activa dan een gemiddeld mkb-bedrijf. Het gaat vaak om een indrukwekkende lijst van vaste activa. Denk aan machines, tractoren et cetera. Ook is er vaak sprake van loon- en/of seizoenwerkers. Dan is er nog het onderscheid in fiscaal en subsidies per persoonlijke onderneming. 

Deze bijzondere lijst agrarische activa kan uitstekend in de administraties binnen Visma.net Accountancy worden opgenomen en verwerkt. U kunt vaste activa aanmaken, beheren, bewaken en afschrijven. Er zijn talloze afschrijvingsmethoden in te stellen, waaronder fiscaal, commercieel en operationeel en deze naar wens geautomatiseerd afschrijven per periode. U kunt categoriseren op hoofd- en subactiva. Ook kunt u activumtypen gebruiken voor afschrijvingen op basis van groepen.

Rapportages

Rapportages in Visma.net Accountancy kunt u uitgebreid samenstellen. Maak analyses en draaitabellen op maat, specifiek voor agrarische bedrijven.

 • Gemiddelde opbrengst per koe
 • Liters melk MoM

Koppelingen voor agro-accountants

De EDI-Circle-koppeling

EDI-Circle-logo

 

Visma heeft een integratie ontwikkeld waarmee u veeteelt-/landbouw-administraties sneller en eenvoudiger kunt ondersteunen: de EDI-Circle-koppeling van JoinData. Dit is dé oplossing om agrarische self-billing-factuurstromen voor veeteelt- en landbouwbedrijven efficiënt in uw Visma.net-administraties te verwerken.

 

Wat is de EDI-Circle-koppeling?

Bij levering van een product dient wettelijk altijd een factuur opgemaakt te worden. Er gelden speciale wettelijke vereisten voor agrarische facturen. Door de EDI-Circle-koppeling in de Visma Client Manager Documenten worden dergelijke facturen eenvoudig verwerkt in de financiële administratie van uw agro-cliënt.


 

 

 

Voorbeelden van branchespecifieke niet-financiële factuurgegevens zijn:

 • Weidegang en graasdata; stallijst bewegingen
 • Gezondheidsdata van de veestapel zoals het gewicht van het vee
 • Laboratoriumdata over de gezondheid van bodemmonsters


Dergelijke gegevens worden probleemloos en automatisch in de financiële administratie van Visma.net Accountancy verwerkt.

De eDAIRY-koppeling

eDairy-Joindata-koppeling

* Binnenkort beschikbaar *

eDAIRY richt zich primair op de verwerking van betalingsgegevens van door melkveehouders aan zuivelondernemingen geleverde rauwe melk.
De afnemer haalt melk op bij de producent. Vaak staat de hoeveelheid of productprijs op dat moment nog niet definitief vast. Dit wordt ná het ophalen pas inzichtelijk. In dat geval is het voor de hand liggend dat de afnemer de factuur opmaakt in plaats van de leverancier: dat is self-billing.

Wat is de eDAIRY-koppeling?

Bij levering van melk dient wettelijk altijd een factuur opgemaakt worden. Er gelden speciale wettelijke vereisten voor een dergelijke factuur. Visma heeft een integratie ontwikkeld waarmee u melkveehouderij-administraties sneller en eenvoudiger kunt ondersteunen: de eDAIRY-koppeling van JoinData. Dit is dé oplossing om agrarische self-billing-factuurstromen voor melkveehouderijen (melkkoeien en melkgeiten) efficiënt in uw Visma.net-administraties te verwerken.

Door de eDAIRY-koppeling in de Visma Client Manager Documenten worden dergelijke facturen eenvoudig verwerkt in de financiële administratie van uw agro-cliënt.

Voorbeelden van branchespecifieke niet-financiële factuurgegevens zijn:

 • Zuivelgerelateerde opbrengsten zoals liters melk
 • Data omtrent de kwaliteit van de zuivel
 • Het moment waarop een koe een bezoek brengt aan een melkrobot


Dergelijke gegevens worden probleemloos en automatisch in de financiële administratie van Visma.net Accountancy verwerkt.

edi-circle-koppeling

Stal_1782458204.jpg

De FloraHolland-koppeling

* Binnenkort beschikbaar *

Visma heeft een integratie ontwikkeld waarmee u bloemsierteelt-administraties sneller en eenvoudiger kunt ondersteunen: de FloraHolland-koppeling. Dit is dé oplossing om self-billing-factuurstromen voor de bloemsierteelt / glastuinbouw efficiënt in uw Visma.net-administraties te verwerken.

Wat is de FloraHolland-koppeling?

Bij de verkopen en inkopen door telers op de Bloemenveiling Royal FloraHolland in Aalsmeer dient wettelijk altijd een factuur opgemaakt worden:

 • De productafrekening
 • De factuur financiële dienstverlening

Er gelden speciale wettelijke vereisten voor een dergelijke factuur. Door de FloraHolland-koppeling in de Visma Client Manager Documenten worden dergelijke facturen eenvoudig verwerkt in de financiële administratie van uw cliënt.

Royal_FloraHolland-logo

royal-floraholland-telers-kratten

mini-voorkant.PNG

Lees de whitepaper over kansen in de agarische sector

Als accountant kunt u meer toegevoegde waarde bieden én uw efficiency verbeteren door in te voegen op ‘de digitale datasnelweg’ die steeds meer vorm krijgt in de agrarische sector. Er liggen op dit gebied tal van kansen. Om voor u de kansen in kaart te brengen bieden we u de whitepaper: ‘Invoegen op de datasnelweg voor agrarische ondernemers’.

In deze whitepaper laten we experts aan het woord. Zo is JoinData een belangrijk initiatief voor het delen van data van agrarisch ondernemers binnen één veilig platform. Daarnaast is Countus een accountantskantoor dat met beide benen in de agrarische sector staat en stappen zet in digitale dienstverlening. Wilt u weten hoe? Dan nodigen we u uit om de whitepaper te lezen.

Download de whitepaper gratis >>

Beschikbaar in de Visma Client Manager

Visma.net Accountancy heeft de koppelingen beschikbaar gemaakt in de Client Manager Documenten.

Door activatie van een koppeling in de Client Manager Documenten worden deze self-billing facturen efficiënt aangeleverd en vastgelegd in de administraties van agrarische klanten.

In de Client Manager worden facturen automatisch geïmporteerd en, waar mogelijk en nodig, direct automatisch financiële en niet-financiële gegevens gevuld. Als de factuur volledig is wordt deze automatisch doorverwerkt in het juiste bedrijf. Zo worden financiële en niet-financiële gegevens automatisch verwerkt in de juiste administraties.

Wanneer er sprake is van een uitzondering op een factuur, ontvangt u daarvan een melding en ziet u de factuur in de inbox van uw Client Manager. Zo hoeft u alleen nog tijd te besteden aan de uitzonderingen. Het systeem past vervolgens de 'geleerde’ herkenning toe voor de verwerking naar alle administraties. U bespaart hierdoor aanzienlijk veel tijd en de consistentie van de administraties wordt verder geborgd. 

De voordelen van de Client Manager Documenten

 • Verwerkt facturen automatisch
  De software leest de factuurregels in en verwerkt alles in de juiste administratie
 • Stuurt op uitzonderingen
  U ziet een melding in uw multi-cliënt-inbox en verwerkt alleen de uitzonderingen
 • Robotiseert uw werk
  De software is self-learning: het onthoudt uw handelingen bij uitzonderingen en past deze de volgende keer zelf toe in administraties
 • Bespaart u tijd
  Door automatisering en robotisering van processen bespaart u tijd en dus geld.
 • Minimaliseert de kans op fouten
  De consistentie van de administraties is geborgd.

De Client Manager-inbox

Client Manager Documenten Inbox

 

bloemsierteelt

Waar vindt u de Visma Client Manager?

De Client Manager is beschikbaar voor kantoren die het Visma.net Accountancy-platform gebruiken. U start de Client Manager eenvoudig via Visma Home.

De Client Manager Documenten vindt u vervolgens in de Client Manager, via de tab ‘Documenten’ in het menu bovenaan.


Gebruikt u Visma.net Accountancy nog niet?

Lees meer over Visma.net Accountancy