Uitgebreide mogelijkheden met Visma Severa-API

Visma Severa leent zich uitstekend voor koppeling en integratie met (branche)oplossingen van derden zoals:

  • Erp en boekhouding
  • Crm
  • Salarissen & hr
  • Ticketsystemen zoals Jira, Bugzilla en Zendesk
  • E-facturering
  • Mobiele applicaties

Ook specifieke, door klanten of partners ontwikkelde maatwerkoplossingen kunnen met open API aan Visma Severa worden gekoppeld.

Wat is Severa API?

Severa API is een webservice-API die het mogelijk maakt een interface tussen Severa en andere softwarepakketten te programmeren. Uw programmeur kan code schrijven voor de API zodat een aanvraag wordt verwerkt, gegevens worden opgevraagd en data wordt verzonden om in de gekoppelde programma’s te verwerken. Feitelijk wordt een tweewegskoppeling, waarbij data gedeeld wordt door verschillende applicaties, gefaciliteerd met de API.

Voor het onderhoud van de API is weinig mankracht nodig terwijl vele gebruikers profiteren van de koppelingen die door de API mogelijk zijn gemaakt.

Goede aansluiting op uw wensen

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat Severa API aansluit bij de wensen van uw organisatie. Uw programmeurs kunnen op basis van de WSDL een goede inschatting maken van de mogelijkheden. Als u meer informatie nodig hebt, neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Links (Engelstalig)