Spring naar de hoofdtekst

3 Nuttige posten op een balans

Wat kan je als (beginnend) ondernemer eigenlijk zien op een balans en wat kan je ermee? Ontdek het nu!

Een balans lijkt saai, dus waarom zou je de moeite nemen om ernaar te kijken? Goed nieuws, tussen de posten die redelijk statisch zijn, staan ook enkele posten die enorm interessant zijn om te analyseren. Dit zijn posten die regelmatig veranderen en die aanleiding geven tot actie.

1. Debiteuren: ‘Je krijgt geld!’

Als eerste noemen we de post ‘debiteuren’. Dit is het totale bedrag dat je nog van je klanten ‘tegoed’ hebt. Verwacht je dat je alles binnen krijgt? Of zitten er niet-betalende klanten bij die een risico vormen? Natuurlijk wil je niet failliet, dus dit is een goede aanleiding om actie te ondernemen als je het niet vertrouwd. Je kan bijvoorbeeld even bellen waarom er nog niet betaald is en proberen afspraken te maken over wanneer je het bedrag mag verwachten.

Wist je dat 25-30 % van de failissementen wordt veroorzaakt door slecht betalende klanten?

2. Crediteuren: ‘Wie moet je zelf nog betalen?’

De post crediteuren vertoont een vergelijkbaar verhaal. Hier gaat om de bedragen die je ‘zelf’ nog moet betalen aan leveranciers. Heb je wel voldoende geld om dat ook echt te doen? Dan is je bedrijf ‘liquide’. Als je niet kan betalen, moet je actie ondernemen. Begin op tijd met afspraken maken met je leveranciers, als je wat ruimte nodig hebt. Bijvoorbeeld over betalen in termijnen. Je kan ook korting of kredietruimte vragen, als je veel afneemt bij dezelfde leverancier.

3. Rekening courant: ‘Hoeveel geld kan je nog besteden?’

Dit is de lopende rekening waar het financiële verkeer tussen vorderingen en schulden wordt vermeld. Hieruit blijkt hoeveel geld je nog beschikbaar hebt, tot de maximale limiet. Als je vlak voor een grote uitgave staat of de belasting moet betalen, heb je daar dan het geld voor? Als je saldo positief is kun je misschien wel aflossen op schulden of geld op een spaarrekening zetten zodat je er rente voor krijgt. Overigens is de hoogte van de genoemde posten niet per definitie goed of slecht. Als je in de afgelopen periode veel verkocht hebt, zullen je debiteuren en crediteuren wat hoger staan. Heb je te maken met een seizoenspatroon, dan zal je dat ook in deze posten terugzien. Als je debiteuren erg laag staan moet je misschien meer inspanning leveren om te verkopen. Deze punten zijn altijd goed om te overwegen, voordat je tot actie overgaat.

Populairst