Disclaimer/Privacy statement

Privacy statement

Lees hier onze privacyverklaring

Disclaimer

Visma Software biedt geen garanties, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aan een persoon of instelling, ten aanzien van de geboden informatie. Deze dient te worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt. Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of geschiktheid voor een beoogd doel. Visma Software zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade van welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden informatie.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de geboden informatie mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Visma Software.

Cookies

Wat zijn cookies?

Visma gebruikt digitale tracking technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van bezoekers op zijn websites en hoe bezoekers hiermee omgaan. We doen dit om de prestaties van onze websites te meten en interessante content aan te kunnen bieden.

Om een bezoeker tijdens het bezoek te identificeren en bij opeenvolgende bezoeken te herkennen, laten onze websites een klein gegevensbestandje achter in de internetbrowser van de bezoeker. Dat wordt een cookie genoemd.

Cookies identificeren een bepaalde browser of apparaat. Door het gebruik van cookies kan Visma de ene bezoeker van de andere onderscheiden. Zo kunnen wij de bezoeker beter individueel bedienen.

Waarom gebruikt Visma cookies?

Geanonimiseerde statistieken

Een bezoek aan de website genereert geanonimiseerde gegevens die Visma gebruikt om zijn websites te verbeteren. Wanneer we cookies op deze manier gebruiken, verzamelen of verwerken we geen persoonlijke gegevens. In plaats daarvan gebruiken we geanonimiseerde samengevoegde statistieken om betere beslissingen te nemen.

Om specifieker te zijn, de geanonimiseerde gegevens beschrijven de algemene activiteit en prestaties van Visma-websites. Visma meet bijvoorbeeld hoeveel bezoekers ons cookiebeleid lezen. Als uit de statistieken blijkt dat er weinig lezers zijn, zullen we dit gebruiken om te beoordelen of het beleid naar een andere plaats op de website moet worden verplaatst om het beter zichtbaar te maken.

Een ander voorbeeld is dat we geanonimiseerde gegevens gebruiken om te meten welke delen van onze pagina’s populair zijn bij bezoekers door zogeheten warmtekaarten (heatmaps) te maken op basis van bezoekersactiviteit. Deze analyse gebruiken we om inhoud te organiseren. Of om meer logische functionaliteit op onze websites te garanderen. We gebruiken ook cookies om terugkerende bezoekers op onze websites te herkennen. Zo kunnen wij bezoekers content tonen over onderwerpen die ze tijdens hun laatste bezoek leuk leken te vinden.

We verzamelen de volgende geanonimiseerde gegevens:

  • Informatie over soorten browsers en apparaten.
  • Geografische informatie beperkt tot een stad.
  • Gebruikersgedrag op de website, bijvoorbeeld de route die een bezoeker aflegt van referentiesite naar landingspagina naar uitstappagina, of pagina’s naar beneden zijn gescrold en tot hoe ver, of video’s werden afgespeeld en hoe lang, op welke links er werd geklikt.
  • Openbare bedrijfsinformatie.

Op basis van deze geanonimiseerde gegevens kunnen we de populariteit van onze content meten en beslissen in welke richting we onze websites verder moeten ontwikkelen. Zowel wat betreft technische ontwikkeling als de inhoud.

De anonieme gegevens worden niet gedeeld met derden behalve met onze uitvoerders bij het plaatsen en beheren van de cookies, waaronder Google Analytics en Hotjar. De anonieme gegevens zijn onderworpen aan beveiligings- en privacynormen volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Persoonlijke data

Afhankelijk of bezoekers ons toestemming geven (opt-in / opt-out volgens de voorkeuren op hun profielpagina’s) kan het gebruik van cookies ook de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers omvatten. Om specifieker te zijn, met toestemming van bezoekers, zouden we e-mailadressen van bezoekers kunnen gebruiken om hun activiteiten op onze websites aan hun identiteit te koppelen.

Op basis hiervan kan Visma persoonlijke gegevens gebruiken om te registreren wat een individuele bezoeker nastreeft. Deze voorkeuren worden gebruikt om ervoor te zorgen dat bezoekers relevante content op onze websites te zien krijgen. Kortom, om Visma content te laten personaliseren.

De persoonsgegevens die wij in dit verband verwerken, bevatten:

  • E-mailadres, naam en bedrijf. 
  • Belangrijke werkgeversinformatie
  • Waarschijnlijke interesses op basis van geregistreerde handelingen op de website en abonnementsvoorkeuren.

Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden behalve met onze uitvoerders bij het plaatsen en beheren van cookies, waaronder: Oracle, Eloqua en LinkedIn. Alle verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan beveiligings- en privacynormen volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Kan ik cookies uitzetten?

Ik wil geen gebruik maken van cookies die geanonimiseerde statistieken genereren

Door browserinstellingen aan te passen, kunnen bezoekers cookies blokkeren. Dit heeft echter invloed op de prestaties van Visma-websites.

Bezoekers kunnen op de onderstaande links klikken als ze willen lezen hoe ze cookies kunnen beheren in enkele van de populairste internetbrowsers:

Microsoft Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Safari

Ik wil geen gebruiken maken van cookies die mijn persoonlijke gegevens verwerken

De meest efficiënte manier voor bezoekers om deze cookies te beheren, is door naar hun persoonlijke profielpagina te gaan. Daar kunnen zij zich aan- of afmelden voor cookies waarbij persoonlijke gegevens worden verwerkt. 

Op hun eigen profielpagina kunnen bezoekers ook hun persoonlijke gegevens bewerken, verwijdering aanvragen, bepalen of ze zich willen aanmelden voor Visma-nieuwsbrieven of contact opnemen met support of het privacyteam met vragen. In privacyzaken kunnen bezoekers ook rechtstreeks contact opnemen met [email protected].

Meldplicht datalekken

Vanaf 1 januari 2016 geldt in Nederland de Wet Meldplicht Datalekken. Deze wet houdt in dat een datalek met een kans op ernstige nadelige gevolgen voor de persoonsgegevens moet worden gemeld bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens).

Wat is een datalek?

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft hiervoor de volgende definitie:
Bij een datalek is sprake van een inbreuk op de beveiliging waardoor persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van persoonsgegevens, maar ook vernietiging daarvan en andere vormen van onrechtmatige verwerking.

Voorbeelden

Een datalek kan bijvoorbeeld zijn: een gestolen laptop, een verloren usb-stick met persoonsgegevens, een ex-werknemer met toegang tot persoonsgegevens, een e-mailbericht waarin alle geadresseerden zichtbaar zijn of een inbraak in een databestand door een hacker.

Melden datalek

Een datalek moet volgens de wet bij de toezichthouder worden gemeld als dit ‘leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’. Visma Software BV volgt hierin de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. In lijn met deze beleidsregels zal de melding zo mogelijk niet later dan 72 uur na de ontdekking van het datalek gedaan worden.

Verantwoordelijkheid

Als Visma Software is ingeschakeld als derde partij (bewerker) van persoonsgegevens dan hoeft Visma Software BV het datalek niet te melden bij de toezichthouder. Uw eigen organisatie is dan primair verantwoordelijk voor het melden van een datalek. Wel zal Visma Software BV ervoor zorgdragen dat zijn klanten deze melding tijdig bij de toezichthouder kunnen maken. Er zullen daarom schriftelijke afspraken worden gemaakt waarin wordt vastgelegd op welke wijze de klanten door de bewerker op de hoogte worden gesteld van een datalek. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in een bewerkersovereenkomst.

Wie stellen wij op de hoogte van een datalek?

Visma Software BV zal uw hiervoor aangewezen contactpersoon hierover informeren. Mocht deze niet bij ons bekend zijn dan zullen we de directie van uw organisatie informeren.

Op welke termijn wordt u geïnformeerd?

Als Visma Software een ernstig datalek heeft geconstateerd, stellen wij onze relaties daarvan zo snel mogelijk op de hoogte, zo mogelijk uiterlijk binnen 36 uur na het constateren ervan.