Voorraadbeheer software

Effectief voorraadbeheer groothandel

Wat hebt u in welk magazijn liggen en hoe ver bent u verwijderd van uw minimale voorraad? Welke artikelen dragen bij aan het behalen van winst en welke juist niet? Wie zijn daarbij uw grootste afnemers? Voorraadbeheer is een van de belangrijkste processen binnen de voorraadhoudende groothandel. Inzicht houden en correct en tijdig ingrijpen zijn noodzakelijk om uw concurrenten voor te blijven. Voorraadbeheer software, zoals Visma.net Logistics, helpt u daarbij.

Voor effectief voorraadbeheer hebt u naast slimme voorraadbeheer software ook een afgewogen voorraadbeleid nodig dat past bij uw onderneming. Pas dan kunt u bijvoorbeeld de hieronder genoemde aspecten van voorraadbeheer succesvol optimaliseren.

Meer over voorraadbeheer met Visma.net Logistics

Te weinig voorraad voorkomen

Uiteraard is het voor de groothandel van belang om te allen tijde inzicht te hebben in de actuele voorraadpositie. Bij teveel groothandels moeten verkopers nog bij het magazijn navragen of een artikel wel echt op voorraad is. En is dat niet zo, dan moet men met de afdeling inkoop bellen over de verwachte levertijd. In een sterk concurrerende markt waarin de klant steeds veeleisender wordt, betekent dit in vaak dat de klant de order plaatst bij een van de concurrenten. Met onze software voor voorraadbeheer Visma.net Logistics hebben u en uw verkopers altijd en overal inzicht in de actuele voorraadstanden. Om u te helpen de juiste voorraadniveaus aan te houden, rekening houdend met de benodigde veiligheidsvoorraden, kan Visma.net Logistics voor u ook automatische bestellingen voorstellen. Zo behaalt u gemakkelijker de gewenste servicegraad richting uw klanten en optimaliseert u als groothandel uw voorraadbeheer.

Voorraadkosten verlagen

Om de voorraadkosten te verlagen is het allereerst noodzakelijk om te weten waaruit de totale kostprijs van artikelen precies bestaat. Naast de originele kostprijs hebt u wellicht ook te maken met aanvullende kosten, bijvoorbeeld douanekosten. In Visma.net worden dergelijke kosten inzichtelijk gemaakt met ‘Landed cost’.
Waardeert u de voorraad tegen een vaste verrekenprijs? Of hebt u te maken met grote prijsschommelingen en wilt u de voorraad liever waarderen op basis van de gemiddelde inkoopprijs (gip) of juist op basis van het principe ‘first in, first out’ (fifo)? In Visma.net Logistics is dit geen enkel probleem. Met deze voorraadsoftware kunt u zelfs per artikel bepalen hoe de voorraad van het betreffende artikel gewaardeerd dient te worden. U waardeert de voorraad dus altijd zoals u dat zelf wilt.

Daarnaast streeft u naar een optimaal voorraadniveau, zodat u uw klanten kunt bedienen conform de beloofde servicegraad en tegelijkertijd uw voorraden beperkt houdt. Voorraad houden kost immers geld. Inzicht in uw actuele voorraden is ook daarvoor onontbeerlijk. In voorraadbeheer software Visma.net Logistics wordt uw voorraad automatisch gemuteerd op het moment dat u inkooporders ontvangt of juist goederen uitlevert aan uw klant. Maar ook voor alle andere voorraadmutaties, zoals mutaties voor bederf, breuk, diefstal of een overboeking naar een ander magazijn, kunt u terecht in Visma.net.

Een analyse van uw voorraadartikelen en verkopen, gecombineerd met inzicht in de waarde van de artikelen en de gewenste leveringsgraad, zal u als groothandel helpen bij het maken van de juiste keuzes omtrent de voorraadniveaus. Bovendien ondersteunt Visma.net u daarbij met behulp van een abc-analyse. Zo verlaagt u uiteindelijk de voorraadkosten en verbetert u uw leveringsgraad.

Snellere levertijden

Wilt u uw levertijden verkorten of verbeteren? Neem dan zowel uw voorraadniveaus als uw toeleveranciers onder de loep. In ons voorraadbeheersysteem Visma.net Logistics hebt u altijd inzicht in beiden, evenals in de actuele voorraadstanden. Daarnaast kunt u aangeven wanneer een bepaald artikel automatisch besteld dient te worden. Slim inkopen en tijdig bestellen helpen om de gewenste levertijd te kunnen bieden. U wilt uw voorraad vanuit kostenoogpunt minimaliseren, maar wilt uw klanten geen ‘nee’ verkopen. Toch hebt u ook te maken met de levertijden van uw eigen leveranciers, evenals die van eventuele alternatieve leveranciers. Om die reden is voorraadbeheersing ‘key’ voor iedere voorraadhoudende groothandel. In de software ziet u direct wanneer u problemen kunt verwachten en kan hier dus tijdig op worden ingespeeld.

Efficiëntie van het magazijn verbeteren

Om uw magazijnbeheer te optimaliseren kunt u in ons voorraadbeheersysteem Visma.net Logistics onder andere gebruik maken van verschillende locaties in uw magazijn, te hanteren voor verschillende doeleinden zoals showroom-, retouren- en verkoopdoeleinden. Ook kunt u in Visma.net van meerdere magazijnen gebruik maken. Hebt u te maken met goederen van verschillende kwaliteiten of goederen met een beperkte houdbaarheidsdatum en wilt u die op ieder moment kunnen traceren? Hanteer dan serienummers off partijnummers en leg het nummer per artikelregel vast. Met dit nummer kunt u de artikelen dan op ieder gewenst moment terugvinden in Visma.net Logistics. Ook kunt u gebruikmaken van houdbaarheidsdata (fefo).


Bovendien is het via de koppelingsmogelijkheden (API) van Visma.net eenvoudig om bijvoorbeeld een scan-oplossing te koppelen aan uw voorraadsoftware. Zo kunnen uw medewerkers snel schakelen en blijft actueel inzicht gewaarborgd. Met Visma.net ligt magazijnoptimalisatie en effectief voorraadbeheer binnen uw handbereik.

Visma.net Logistics

De cloud erp-oplossing voor uw handelsbedrijf biedt:

  • ✔ Actueel inzicht in uw marges
  • ✔ Gestroomlijnd inkoopproces
  • ✔ Grip op uw voorraad

Visma.net Logistics, lees meer en download de factsheet

 

Leverancier selecteren voor mijn product

Bij het kiezen van de juiste leverancier van een bepaald product of om een nieuwe afweging te maken omtrent een huidige leverancier, hebt u inzicht nodig in de prestaties, levertijden en de kostprijs van uw toeleveranciers. Met voorraadbeheer systeem Visma.net Logistics hebt u deze gegevens voor alle artikelen bij de hand. Via rapportages en analyses naar eigen wens hebt u snel het benodigde inzicht. Het is ook mogelijk om direct draaitabellen te maken in Visma.net. Op basis van dit inzicht kunt u snel een weloverwogen beslissing maken met betrekking tot gewenste veranderingen. Of het nu gaat om huidige, toekomstige of alternatieve leveranciers. Bovendien kunt u met voorraadbeheer software eenvoudig alternatieve leveranciers voor aangewezen artikelen administreren. Niet onbelangrijk, want met de juiste toeleverancier komt u tot de gewenste leveringsgraad en daarmee tot tevreden klanten.

Slim beheren van inkoop- en verkoopprocessen, actueel financieel inzicht en sturen op de gewenste kpi’s is ook een belangrijk aspect voor het optimaliseren van het handelsproces.

Meer over het optimaliseren van het handelsproces. »