Spring naar de hoofdtekst

5 vragen aan Antoine Defesche van de Horeca Academie

De Horeca Academie doet de financiële administratie in AccountView

AntoineDefescheportretblogDe Horeca Academie is een particuliere mbo-instelling die praktijkgerichte kleinschalige opleidingen biedt voor alle leeftijden en opleidingsniveaus. De leerlingen van de Horeca Academie werken vier dagen per week in de horeca en studeren daarnaast. Er zijn opleidingen voor de beroepen kok, gastheer/gastvrouw, leermeester en horecaondernemer. Alle theorielessen worden gevolgd via e-learning. De financiële administratie van de Academie wordt gevoerd in AccountView. We stellen vijf vragen aan Antoine Defesche.

1. Wat houdt u momenteel zakelijk het meest bezig?

‘Het volwassen maken van de Horeca Academie. We bestaan nu vijf jaar en dat is een mooie mijlpaal. Het is ook een goed moment om eens de balans op te maken en te kijken naar wat we bereikt hebben met zijn allen. En dat is veel: we hebben echt from scratch een particuliere mbo-opleiding opgebouwd. En er zijn al talloze enthousiaste en gedreven mensen afgestudeerd die hiermee hun eerste diploma in handen hebben! Een deel van deze mensen was echt vastgelopen in het reguliere onderwijs. Die hebben bij ons dan toch maar mooi hun plek gevonden. Maar we benutten onze capaciteit nog niet volledig en ik wil onze bedrijfsprocessen nog beter en duidelijker borgen voor de komende jaren. Dus inzetten op groei en het verstevigen van de interne organisatie zijn wel de voornaamste taken de komende tijd.’

2. Wat zou er moeten veranderen in uw sector?

‘Binnen het mbo is het gebruikelijk om aanbodgericht te denken. Reguliere scholen denken in cycli van september tot juni en werken met vaste programma’s voor alle leerlingen. De grootste valkuil is te denken ‘wat is gemakkelijk voor de organisatie?’ in plaats van ‘wat is goed voor de leerling?’. Mijn overtuiging is dat de klant de dupe is van deze organisatiegerichte benadering. Het zou volgens mij het beroepsonderwijs echt ten goede komen als de leerling als serieuze klant beschouwd wordt en als daar ook naar wordt gehandeld. Leerlingen kunnen bij ons bijvoorbeeld op elk gewenst moment in het jaar starten met een van de beroepsopleidingen.’

3. Waar bent u op zakelijk gebied het meest trots op en wat had u beter anders kunnen doen?

‘Het meest trots ben ik op het opbouwen van iets dat eerst niet bestond, dus de Horeca Academie. Ik haal veel voldoening uit echt iets doen en kunnen betekenen voor een groep leuke en gemotiveerde mensen. Dat komt allemaal samen in één zin als een leerling terloops opmerkt: “Goh meneer, dit is de eerste school in mijn leven waar ik het naar mijn zin heb.” Wat ik anders had kunnen doen, is eerder beginnen met ondernemen: ik heb er tot mijn 32ste mee gewacht, terwijl ik in gedachten altijd al bezig was, maar de stap nog niet durfde te zetten.’

4. Met wie zou u wel eens rond de tafel willen en waarom?

‘Dat vind ik echt een moeilijke vraag. Er zijn zo veel mensen die ik wel zou willen ontmoeten! Ik denk aan de ondernemer Richard Branson, de ondernemer die veel mensen inspireert. Of de filosoof Karl Popper, die voor mij vooral staat voor het niet te snel conclusies trekken op basis van een paar waarnemingen en als derde Neil Young. Ik hoop dan hij zijn gitaar meeneemt en een paar van zijn briljante nummers speelt.’

5. Hebt u nog een goed advies voor uw collega-ondernemers?

‘Zorg ervoor dat je iemand van buiten je organisatie hebt waarmee je kunt klankborden. Iemand die met een frisse blik naar jou en je organisatie kijkt. Ik spreek zelf regelmatig af met een ervaren ondernemer die af en toe meekijkt en mijn ervaring is dat dat soms verrassende inzichten oplevert. Zo iemand kijkt wat objectiever en is niet zo met de waan van de dag bezig.’

Populairst