Spring naar de hoofdtekst

5 vragen aan Totaal Accountants

Totaal Accountants werkt met Visma.net Accountancy. Wij stellen oprichters Rolf Bloemendaal en Edwin Tersmette 5 vragen.

Rolf & Edwin van Totaal Accountants

Totaal Accountants is een accountantskantoor in Bergschenhoek en gebruiker van onze software Visma.net Accountancy. Oprichters Rolf Bloemendaal en Edwin Tersmette willen ondernemers en bedrijven in staat stellen hun eigen ideeën voor een betere toekomst te verwezenlijken. Ze begrijpen dat klanten doelen en dromen hebben en willen hen helpen deze te realiseren. Wij stellen ze vijf vragen.

1. Wat houdt u momenteel zakelijk het meest bezig?

Er ontstaat in de huidige maatschappij een steeds grotere tweedeling. Enerzijds zijn er de mensen met bezit zoals een onderneming, woning of auto en anderzijds die zonder bezit. Zij zijn in loondienst, wonen in een huurwoning en leasen een auto. Het lijkt of het gat tussen deze groepen steeds groter wordt en dat het voor de tweede groep steeds moeilijker wordt om bezit op te bouwen. Het is voor hen wellicht geen bewuste keuze geweest maar het heeft wel grote financiële gevolgen, ook voor de volgende generatie. Zo zie je nu al dat veel starters pas een huis kunnen kopen als (groot-)ouders hen helpen met de financiering daarvan.

Zakelijk spelen we hierop in door klanten op dit soort maatschappelijke veranderingen te wijzen. Zo stimuleren we ze om te investeren in hun woning en onderneming of hun hypotheek af te lossen of over te sluiten. Klanten kunnen op die manier sparen, zodat hun (nu misschien nog jonge) kinderen later ook bezit kunnen genereren. Bovendien maken we vaak al bijtijds afspraken over de bedrijfs­opvolgings­regeling, zodat er niet te veel vermogen verloren gaat en dit in stand blijft voor volgende generaties.

2. Wat zou er moeten veranderen in uw sector?

Kantoren zouden de focus moeten leggen op het toevoegen van waarde voor de klanten. Een factuur overtikken in een boekhoudpakket is dat pertinent niet. Wij merken dat het maken van vaste prijsafspraken met onze klanten ons kantoor voor hen laagdrempelig maakt en dat wij vooraf al bij een idee van de ondernemer betrokken worden in plaats van achteraf. Zo managen wij als het ware samen met de klant de onder­neming. We staan er niet boven maar lopen ook niet achter de feiten aan.

3. Met wie zou u wel eens rond de tafel willen en waarom?

Met de ontwikkelafdeling van Visma.net. Het lijkt ons interessant om te zien hoe software tot stand komt en welke keuzes een productafdeling daarin maakt. Ook zouden wij dan onze ervaringen uit de accountants­praktijk met de ontwikkelaars willen delen.

4. Welke verandering kan Visma.net Accountancy teweegbrengen bij kantoren?

Afspraken per klant:

De klanten hebben in Visma.net toegang tot diverse deelprocessen. Vooraf overleggen we met hen wie verantwoordelijk wordt voor welk proces. Dit kan variëren van een klant die zelf alleen de facturen scant tot een klant die alles zelf doet. Via gekleurde pictogrammen in de software kunnen we precies zien welk proces binnen de administratie van een klant achterloopt en dus actie van ons nodig heeft.

Automatisch ontzorgen:

Wij ontzorgen met Visma.net onze klanten waar mogelijk automatisch. Denk hierbij aan de vaste facturatiestroom voor zaken als huur en management fees. Ook worden de betalingsherinneringen voor de debiteuren van onze klanten automatisch verzonden.

Jaarcijfers op tijd:

De administraties worden vrijwel allemaal elke week bijgewerkt. De truc is om klanten te motiveren om continu aan te leveren zodat wij bijblijven. Hierdoor kunnen we op elk moment actuele cijfers leveren en zijn de jaarcijfers van alle administraties die continu gevoerd worden op tijd af.

Tijdig bijsturen:

Met een groot deel van onze klanten bespreken we na het derde kwartaal al integraal de cijfers. Hierdoor kunnen we in het huidige jaar nog bijsturen of kunnen we bijvoorbeeld besluiten om bepaalde investeringen door te schuiven naar het volgende jaar.

Rapportages ‘op maat’:

Met Visma.net is het mogelijk om maatwerk te creëren, zoals het maken van rapportages specifiek voor de klant en waar deze dagelijks wat aan heeft. Visma.net biedt enorm veel vrijheid op dat gebied.

Optimaal sturen:

Doordat de administraties up-to-date zijn konden we optimaal sturen op diverse regelingen in verband met de coronacrisis, waaronder de NOW-regeling. Hierdoor konden wij de ondernemers goed adviseren over de juiste periode voor de tegemoetkoming.

Gevarieerder werk:

We merken dat onze werkzaamheden met Visma.net veel gevarieerder zijn geworden. Het is echt een mix van taken die wij verrichten en taken die de klant uitvoert. Met elkaar proberen we een optimale samenwerking te vinden waarbij de volledigheid van de administratie gewaarborgd wordt.

5. Hoe denkt u dat business- en verdienmodellen zich de komende jaren zullen ontwikkelen ­binnen de accountancysector?

Het zal verschuiven richting het rekenen van een vaste prijs per maand. Dat laatste doen wij zelf en we merken dat de klanten dit zeer op prijs stellen; het is vanaf de start van de samenwerking duidelijk voor beide partijen. Ook gaat het facturatieproces veel sneller aangezien er geen tijd verspild wordt met het schrijven van uren en alles wat daarbij komt kijken. Daarnaast denken wij in projecten in plaats van losse werkzaamheden. Tot een project behoren de deelprocessen van de administratie, jaarrekening en aangiftes. Voor elk project factureren en incasseren we maandelijks de vaste prijs. Uitzonderlijke zaken zoals overnames, bedrijfsopvolging en dergelijke worden als separaat project gefactureerd waarbij vooraf een budget wordt afgesproken.

Lees meer over Visma.net Accountancy

Populairst