Spring naar de hoofdtekst

AccountView versie 12.0 beschikbaar

Vanaf deze maand is AccountView versie 12.0 beschikbaar! We vertellen u graag meer over de belangrijkste nieuwe mogelijkheden en verbeteringen in deze versie.

Bankmutaties vervangen Bankafschriften

Het venster Bankafschriften is in AccountView versie 12.0 vervangen door het venster Bankmutaties.

In het vervangende venster Bankmutaties staan bij- en afschrijvingen van bankrekeningen als losse regels onder elkaar. Doordat elke mutatie een losse regel is, kunt u elke mutatie afzonderlijk verwerken. Zo blijft uw administratie actueler. De informatie die voorheen in de kop van het afschrift stond (zoals datum en bankrekeningnummer), is nu aan elke afzonderlijke mutatie gekoppeld.

Het venster Bankmutaties bevat het veld Mutaties van, waarmee u de mutaties van een bepaalde bankrekening (indien u meerdere rekeningen heeft) of van één (uit een bestand ingelezen) afschrift uit de lijst kunt filteren. Onderaan het venster staat de meeloopinformatie die u uit het oude venster Bankafschrift kent, met onder andere het resultaat van de autoherkenning van de mutatie (regel) waar de cursor op staat.

De volledige lijst met alle wijzigingen vindt u in Nieuw in AccountView versie 12.0.

Werken met aanmaningen

 • Betaallinks
  Heeft een debiteur de betaallink op een aanmaning gebruikt om u te betalen? De betaling wordt herkend wanneer u de bankmutatie van de uitbetaling van uw betaalserviceprovider ontvangt.
 • Automatische opsplitsing van posten op basis van de ingestelde lay-outkeuze
  Voortaan houdt AccountView bij het aanmaken van aanmaningen rekening met de door u gemaakte instellingen bij Selectie lay-out in het venster Administratie-instellingen – Financieel (Aanmaningen).
 • Volgorde van posten op de aanmaning
  Kies zelf, met behulp van sorteringen, in welke volgorde posten op aanmaningen komen te staan.
 • Rapport Openstaande postenberichten
  Het rapport Openstaande postenberichten, dat tot nu toe alleen bij de module Engelse landuitbreiding hoorde, is nu voor iedereen beschikbaar.

Verbeteringen Visma.net Approval

Maakt u gebruik van de integratie met Visma.net Approval?
Dan bieden we u de volgende verbeteringen:

 • Omschrijving van de grootboekrekening
  In de bijlage met mutatiegegevens van een dagboekbladzijde die wordt meegestuurd naar de workflow staat, naast het nummer van de grootboekrekening, nu ook de omschrijving van de desbetreffende rekening.
 • Meerdere bladzijden tegelijk
  Vanuit het venster Dagboekbladzijden kunt u nu meerdere bladzijden tegelijk naar de workflow sturen. De naam van de menu-optie is daarom iets gewijzigd: Document > Bladzijden naar workflow sturen.
 • Controle op de eerste goedkeurder
  Bij het versturen van een dagboekbladzijde vindt eerst een controle plaats waarbij wordt gekeken of de aangewezen eerste goedkeurder nog wel goedkeurder is in Approval. Is dat niet het geval, dan krijgt u een waarschuwing te zien.
 • Projectleider in de workflow
  Door bij de integratie met AccountView versie 12.0 in de workflowdefinitie van Approval op te nemen dat de projectleider (projectmanager) goedkeurder is, zorgt u dat een dagboekbladzijde automatisch door de projectleider wordt gezien.
 • Indicatie dat een goedkeurder een opmerking heeft geplaatst
  Als u met AccountView Business werkt, dan kunt u door een nieuwe kolom, die u kunt toevoegen in de vensters Openstaande postenanalyse, Automatische betalingen en Automatische incasso, zien of een goedkeurder in Approval een opmerking bij een factuur heeft geplaatst.

AccountView Contact app vernieuwd

Onlangs is de AccountView Contact-app vernieuwd, zowel voor Android als voor iOS. Dit kunt u van de nieuwe versie verwachten:

 • vernieuwde vormgeving
 • verbeterde weergave van pagina’s van de app op tablets
 • beter leesbare grafieken op het dashboard veel kleine verbeteringen die op basis van feedback van gebruikers zijn aangebracht

Op onze website vertellen we u graag meer over de AccountView Contact app.

Overige verbeteringen

 • Betere weergave van webpagina’s binnen AccountView
 • AccountView-installatiebestanden zijn nu gewaarmerkt. Het certificaat is een waarmerk, en wordt door andere software, waaronder Windows en antivirus- of antimalwaresoftware, herkend. Door het certificaat is onder meer gegarandeerd dat de installatiebestanden die u van ons ontvangt of van onze website downloadt, zijn zoals wij ze hebben opgeleverd.
 • Een geblokkeerd stamgegeven dat is gekoppeld aan een offerte, verhindert niet meer dat u de offerte met Document > Offerte afwijzen verplaatst naar het venster Offertehistorie.
 • Aan het venster Verkooporders zijn vier nieuwe kolommen toegevoegd voor een completer overzicht als er verkooporders met artikelen in backorder zijn. De nieuwe kolommen zijn Totaal te leveren, Totaal inbackorder, Ordertotaal incl. backorder en Ordertotaal incl. backorder en btw.
 • U kunt nu automatisch de inkoper laten vastleggen in inkooporders die u aanmaakt vanuit het venster Inkooporders.

De volledige lijst met alle wijzigingen vindt u in Nieuw in AccountView versie 12.0.

Populairst