Spring naar de hoofdtekst

Adviseurs van de business

In hoeverre zien financials zichzelf als financieel adviseur van de business? Wat is het ambitieniveau van finance professionals? Waar willen zij over tien jaar staan? Lees de resultaten van het onderzoek dat Visma Software en FM uitvoerden.

Visma Software en FM.nl verrichtten onlangs een grootschalig onderzoek naar het ambitieniveau van financials. Hierin keken we naar het ambitieniveau van de financial en waar hij of zij over tien jaar wil staan. Ook keken we naar de vaardigheden die de financial vooral wil verbeteren en waar de financial staat ten aanzien van de vooruitkijkende business partner rol.

In hoeverre zien de respondenten zichzelf als financieel adviseur van de business? Slechts drie procent ziet zich helemaal niet als adviseur van de business, 41 procent als enigszins adviseur en 56 procent als volledig adviseur. In de toelichtingen stellen de meeste respondenten het adviseren als onlosmakelijk onderdeel van de finance functie te beschouwen. ‘Dankzij mijn analyses van de cijfers kan ik de juiste vragen stellen en mij opstellen als kritische business partner. Dit doe ik dan ook, gevraagd en ongevraagd.’ Een andere respondent stelt: ‘Elke financial wordt in mijn optiek geacht vooral een gesprekspartner te zijn. Soms is dit als klokkenluider of controleur, soms als klankbord.’

Ondanks deze duidelijke visie op het vakgebied, komt nog niet iedere financial toe aan adviseren. ‘De doelstelling is om adviseur van de business te zijn, maar de praktijk dwingt je te vaak om aan de financiële kant te blijven hangen’, aldus een deelnemende financial. ‘Een toenemend deel van mijn werkzaamheden is gericht op het adviseren, echter neemt ook de rapportagekant nog veel tijd in beslag’, schrijft een andere. De uitdaging van de hedendaagse financial is duidelijk gericht op het geven van advies naar aanleiding van rapportages en analyses, maar vanwege de tijd dat het opstellen van deze rapportages vaak nog in beslag neemt, komt deze ambitie nog wel eens in het geding.

‘De populairste functies die de financials graag over vijf jaar willen vervullen zijn Financieel Directeur, Business Controller en Senior Business Controller’

FMmagazineAmbitieinhoeverrezietuzichzelfalsadviseurvandebusiness

Ambities voor de toekomst

We vroegen de respondenten waar ze over vijf en over tien jaar willen staan. De populairste functies die de financials graag over vijf jaar willen vervullen zijn Financieel Directeur (23%), Business Controller (16%) en Senior Business Controller (17%). De functies Financial Controller (7%) en Senior Financial Controller (5%) zijn een stuk minder populair. De functie Group CFO is maar voor een zeer select gezelschap gewild. Slechts twee procent geeft aan de ambitie te hebben om binnen vijf jaar deze rol te vervullen. Wanneer we vragen naar de ambitie over tien jaar krijgen we een heel ander beeld. Maar liefst 39 procent wil dan Financieel Directeur zijn en tien procent Group CFO. 13 procent geeft aan dan Corporate of Group Controller te willen zijn, gevolgd door de rol als Senior Business Controller (11%). Slechts 1 procent wil nog een ‘gewone’ controller zijn over tien jaar.

Aanvullende kennis en vaardigheden

Op welke gebieden hebben de deelnemende financials aanvullende kennis en/of ervaring nodig om hun volgende carrièrestap te kunnen maken? Hieruit komt de volgende top 5:

  1. Control/ Business Control
  2. Governance, Risk & Compliance
  3. IFRS / Rapportage
  4. Fusies & Overnames
  5. Fiscaliteit

Opvallend is dat ict niet in de top 5 voorkomt, terwijl veel financiële professionals dit wel in hun portefeuille hebben, en de bijdrage van ict in de nabije toekomst naar verwachting alleen maar groter wordt. Zeker de deelnemers die de ambitie hebben tot Financieel Directeur of cfo te ontwikkelen geven aan zich zo breed mogelijk te willen ontwikkelen. Kennis van risk, compliance, tax, wet- en regelgeving, et cetera. Een financieel eindverantwoordelijke moet goed beslagen ten ijs komen. Verder geven veel respondenten aan echt werk te gaan maken van business control, want ‘echte business control is de sleutel tot succes.’ Vaak genoemd in deze context worden ook soft skills, kennis van bedrijfspsychologie en leiderschapsvaardigheden. Wanneer gevraagd naar specifieke vaardigheden scoort beïnvloeden het hoogste, kort daarop gevolgd door leiderschap. Daarna volgen advies- vaardigheden, onderhandelen en presenteren. ‘Ik ondervind dat mijn adviezen niet altijd goed begrepen worden en daarmee ook niet uitgevoerd. Met andere woorden; er is nog wat te leren’, aldus een deelnemer in de toelichting. Hun Permanente Educatie-punten (PE-punten), een keurmerk van hun kwaliteit en indicatie van hun voortdurende ontwikkeling, behalen financials nog overwegend via opleidingen, gevolgd door thuisstudie, kleinschalige bijeenkomsten, online seminars en congressen.

FMmagazineAmbitieambitierolover5jaar

Direct contact opnemen