Spring naar de hoofdtekst

De toegevoegde waarde van de accountant als copiloot

Als accountant fungeer je steeds meer als copiloot voor je cliënten, als strategische partner die helpt hun bedrijf vooruit te stuwen. Maar wat is precies jouw toegevoegde waarde als copiloot?

Meekijken en bijsturen

De rol van de copiloot kan worden vergeleken met die van de accountant. Net zoals de piloot eindverantwoordelijk is voor de vlucht, is de ondernemer dat voor zijn bedrijf. Maar de copiloot heeft een belangrijke taak; hij houdt alles in het vizier en staat klaar om in te grijpen, indien nodig. Als accountant doe je hetzelfde, maar dan kijk je mee over de schouder van jouw cliënt.

Stuurinformatie voor strategische beslissingen

In de turbulente wereld waarin bedrijven opereren, is tijdig bijsturen van cruciaal belang. Je voorziet de ondernemer van alle benodigde stuurinformatie, zodat deze weloverwogen beslissingen kan nemen. Je helpt de ondernemer bij het formuleren van doelen en het ontwikkelen van een strategie om deze doelen te bereiken. Met jouw expertise en inzicht bied je waardevolle input bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals investeringen, kostenbeheersing en groeistrategieën.

Voldoen aan alle verplichtingen

Als accountant waak je ook over naleving van wet- en regelgeving. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zorgt ervoor dat je cliënten voldoen aan de financiële en fiscale verplichtingen. Zo worden boetes en juridische problemen voorkomen, wat de reputatie en continuïteit van het bedrijf ten goede komt en uiteraard onnodige kosten vermijdt.

Objectief advies

Verder fungeer je als klankbord en sparringpartner voor de ondernemer. Je biedt een objectieve en kritische blik op de bedrijfsvoering, identificeert kansen en risico’s en geeft waardevolle adviezen om het bedrijf te optimaliseren. Je bent een vertrouwde partner die de ondernemer ondersteunt bij het realiseren van zijn visie en doelen.

Strategische partner van je cliënten

Kortom, als accountant ben je veel meer dan een financieel expert. Je bent de copiloot die meekijkt, adviseert en stuurt. Je toegevoegde waarde ligt in het leveren van relevante stuurinformatie, strategisch advies, implementatie van systemen, naleving van wet- en regelgeving, en het fungeren als klankbord voor de ondernemer. Door jouw expertise en betrokkenheid draag je bij aan het succes en de groei van je cliënten.

Wil je meer weten over hoe je een strategische partner van je cliënt kan worden?

Download dan onze whitepaper ‘De accountant als copiloot.’

Download de whitepaper

Populairst