Spring naar de hoofdtekst

Digitalisering ondernemend Nederland – grotere organisaties lopen uit op het mkb

Visma Digitaliseringsindex 2023

Hoe staat het er anno 2023 voor met de digitalisering van de bedrijfsprocessen? In de zevende editie van de Visma Software Digitaliseringsindex worden de uitkomsten gepresenteerd van een onderzoek onder het mkb, grootzakelijke en (semi)publieke organisaties.

Over het geheel genomen blijft de digitalisering van de bedrijfsprocessen ongeveer op hetzelfde niveau: van 66% in 2022 gaat deze naar 68% dit jaar. Naar bedrijfsomvang bekeken zien we dat grotere organisaties uitlopen op het midden- en kleinbedrijf (72% versus 64%). Kijken we per sector, dan zien we dat de dienstverlening voorop gaat, dit jaar met 74%. De overheid & non-profit loopt in met 71%, van 65% in 2022. De industrie blijft opnieuw achter met 63%.

Digitale verwerking bankmutaties springt eruit

In het onderzoek worden specifieke processen als verwerking van bankmutaties, facturering, rapportage, inkoop en urenregistratie uitgelicht. De verwerking van bankmutaties springt eruit als meest gedigitaliseerde proces.

In 2023 gebeurt de verwerking van bankmutaties voor 76% digitaal, via een koppeling van het systeem van de bank en het eigen boekhoudsysteem

Verwachting over drie jaar

Hoe zien de verwachtingen van Nederlandse organisaties voor de komende drie jaar eruit? Ze gaan ervan uit dat bijna viervijfde (79%) van hun bedrijfsprocessen in 2026 zal zijn gedigitaliseerd. Daarmee is er weinig veranderd ten opzichte van de vooruitzichten in 2022 (78%). 

De verwachtingen naar bedrijfsgrootte lopen ook nauwelijks uiteen. Kleinere organisaties denken over drie jaar 77% van de bedrijfsprocessen te hebben gedigitaliseerd, tegen 78% vorig jaar. Bij grotere organisaties is dit 82%, tegen 79% vorig jaar.

Digitalisering nauwelijks nog ad hoc

Nog maar 3% van de organisaties geeft aan ad hoc met digitalisering bezig te zijn. Het grootste deel (40%) is een stap verder en benadert digitalisering op een strategische manier: ze besteden aandacht aan digitalisering vanuit de overkoepelende bedrijfsstrategie. Hun aantal groeit, vorig jaar was dit 34%. Bijna een vijfde (18%) van de organisaties gaat al voor een integrale aanpak. Daarbij krijgt de organisatiestructuur vorm vanuit de bedrijfsstrategie. Nog eens 18% hanteert een adaptieve benadering. Bij deze aanpak zit digitalisering in de kern van de organisatie en vormt het de basis voor ontwikkelingen. Dit is de fase waarin de digitalisering het meest is ontwikkeld.

Beveiliging nog altijd grootste uitdaging 

Dé grote uitdaging bij het digitaliseren van de bedrijfsprocessen is en blijft security. Ook de privacywetgeving is nog steeds een punt van aandacht. Hoe beschermen organisaties zich tegen cybercriminelen en zorgen ze ervoor dat hun data niet op straat komen te liggen? Verder maken ze zich zorgen over het verdwijnen van ‘de menselijke maat’ en of ze wel voldoende kennis rond digitalisering in huis hebben. In 2022 zagen we een vergelijkbaar beeld.  

Download de Visma Software Digitaliseringsindex 2023

Het onderzoek is in mei 2023 gehouden onder eindverantwoordelijken en (mede)beslissers op het gebied van financiën bij organisaties met minimaal 10 medewerkers in het mkb, de grootzakelijke en (semi)publieke sector.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Anita Loman, PR & Communicatiemanager van Visma Software BV, 06 51148195 /[email protected]

Populairst