Spring naar de hoofdtekst

Grip op kosten net zo belangrijk als investeren in langdurige klantrelaties?

Steeds meer marcom-specialisten leggen de focus meer op grip op kosten, om een gezond bedrijf te voeren. Hebben zij gelijk? Ontdek het nu!

Marcom-specialisten zetten in op het leveren van de meeste toegevoegde waarde en een goede en langdurige klantrelatie. Dit blijkt uit een poll van Visma Software op Adformatie.nl. Een logische uitkomst. Marcom-specialisten zijn per slot van rekening dagelijks bezig met het laten zien van waarde en het binden van klanten. Toch zijn er ook marcom-specialisten die in deze tijd de focus meer leggen op grip op kosten, om een gezond bedrijf te voeren. Hebben zij gelijk?

Het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Als klantenbinding en leveren van toegevoegde waarde al vanzelfsprekend zijn, ligt het misschien wel voor de hand dat je meer je best moet doen om grip op je kosten te houden.

Zichtbare en onzichtbare kosten: waar haal je je winst?

Met zichtbare kosten bedoelen we inkoop, (in)huur en alle andere zaken waarvoor je een factuur ontvangt. Door regelmatig leveranciers met elkaar te vergelijken en scherp te onderhandelen, kun je vaak nog net even iets gunstiger inkopen. Bewaking van de afspraken met je leveranciers is daarbij een belangrijke factor. Klopt de factuur die je ontvangt? Is geleverd wat is afgesproken? Het is verstandig om dat periodiek te controleren. Doe je dit niet, dan loop je het risico geld te verliezen door zogenoemde onzichtbare kosten. Onzichtbare kosten zijn simpel gezegd je uren. Het salaris wordt immers maandelijks betaald. Of je meer of minder in die tijd doet, maakt daarvoor niet uit. Echter, voor marcom-specialisten is de urencomponent nou juist waar het geld mee verdiend wordt. Dus hoe meer tijd de organisatie moet besteden aan controle en administratie, hoe minder tijd er over is voor de declarabele werkzaamheden. Zowel zichtbare als onzichtbare kosten bepalen dus de marges op je projecten. Om hier goed onderbouwde keuzes in te maken, heb je inzicht nodig op project- én op bedrijfsniveau. Je moet dus zowel je uren als je kosten per project inzichtelijk maken. In de praktijk gebeurt het vaak dat door drukke agenda’s (klanten gaan nou eenmaal voor) niet goed wordt bijgehouden wat de afspraken zijn. Kortgezegd: er is te weinig overzicht. Organisaties die een stap verder zijn, gebruiken vaak een spreadsheet (MS Excel/Google Sheets) om de informatie op bij te houden. Als het aantal projecten en – medewerkers groeit, neemt de complexiteit en de hoeveelheid tijd die het bijhouden in beslag neemt toe. Deze werkwijze wordt vaak te lang in stand gehouden waardoor de onzichtbare kostenpost die steeds groter wordt.

Het kan gemakkelijker

Als je je volledig wilt kunnen richten op het leveren van toegevoegde waarde en binding met je klanten, moet je zorgen dat andere zaken zo min mogelijk tijd kosten. Ook als het gaat om de bewaking van je kosten. Dat kan alleen als je organisatie (of deze nu groot of klein is) vanuit een centrale oplossing werkt. Visma Software levert verschillende businesssoftware-oplossingen die hier een rol in kunnen spelen. Met Visma Severa helpen we projectorganisaties processen efficiënt in te vullen. Van verkoop, projectmanagement, planning, urenregistratie, facturering tot managementrapportages. Ook de registratie van kosten is erg eenvoudig met Severa. En dankzij de koppeling met AccountView is de boekhouding in een keer bijgewerkt. Zo kun jij je volledig op je klanten richten en heb je in een oogopslag zicht op de kosten (en dus marges) van je projecten.

Populairst