Spring naar de hoofdtekst

Meeste kantoren binnen vijf jaar compleet digitaal

Volgens de Visma Digitaliseringsindex Accountancy 2021 is een volledig digitale toekomst nabij. Bekijk waar de digitalisering plaatsvindt.

kantoren-digitaal-Visma-Digitaliseringsindex-Accountancy

Aldus merendeel administratie- en accountantskantoren

De digitalisering van administratie- en accountantskantoren is in volle gang. Maar hoe strategisch is hun inzet van digitalisering? Waar verwachten ze binnen enkele jaren te staan? En hoe digitaal volwassen vinden ze hun branche over het algemeen? Volgens de Visma Digitaliseringsindex Accountancy 2021 is een volledig digitale toekomst nabij.

De uitkomsten van een recente online steekproef onder administratie- en accountantskantoren lijden geen twijfel: de toekomst van de sector is digitaal. Bijna driekwart van de bedrijfsprocessen gaat vandaag al gedigitaliseerd. Bovendien zegt meer dan een derde van de kantoren adaptief bezig te zijn met digitalisering. Dit betekent dat het in de kern van hun organisatie zit en de basis vormt voor ontwikkelingen binnen het kantoor. Daarmee lopen ze voorop in de digitale transformatie van de branche.

Vooral strategische inzet digitalisering

Er is meer goed nieuws: ook de meeste andere administratie- en accountantskantoren maken in mindere of meerdere mate strategisch gebruik van digitalisering. Zo krijgt de organisatiestructuur bij zo’n 14 procent van de kantoren vorm vanuit de digitale strategie. Terwijl bijna een vijfde van de administratie- en accountantskantoren maar liefst aandacht besteedt aan digitalisering vanuit de overkoepelende bedrijfsstrategie.

Stappen maken in digitale transformatie

Toch zijn er nog wel wat administratie- en accountantskantoren die de nodige stappen moeten zetten op hun digitale reis. Iets meer dan een tiende van de kantoren heeft op dit moment enkele processen in overleg met het management geautomatiseerd om te kijken waar dit toe leidt. Daarnaast zegt meer dan een tiende van de administratie- en accountantskantoren vooral ad hoc bezig te zijn met digitale innovatie. Deze kantoren maken op kleine schaal gebruik van digitalisering om nieuwe kansen te benutten. 

Straks nauwelijks nog ad hoc digitalisering 

Het strategisch belang van digitalisering binnen administratie- en accountantskantoren zal in de toekomst snel toenemen, dat is een beeld wat zich duidelijk aftekent. Want van de kantoren die de stap naar adaptieve digitalisering nog niet hebben gemaakt, verwacht overwegend de helft dit binnen drie jaar wel te hebben gedaan. Van digitalisering op ad-hocbasis zal dan nauwelijks meer sprake zijn. 

Rooskleurige visie op digitalisering sector

Al met al vinden administratie- en accountantskantoren hun branche behoorlijk volwassen op het gebied van digitalisering. Slechts een kwart is van mening dat de meeste kantoren nog maar in de beginfase van hun digitale ontwikkeling zitten. De verwachting naar de toekomst is ook rooskleurig: ruim de helft van de administratie- en accountantskantoren denkt dat het merendeel van de kantoren binnen vijf jaar volledig zal zijn gedigitaliseerd.

Download nu de Visma Digitaliseringsindex Accountancy 2021

Populairst