Spring naar de hoofdtekst

Online dashboards versterken adviseursrol accountant

Digitaal samenwerken met de klant ondersteunt het contact met de klant, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht.

Online-dashboards-versterken-adviseursrol-accountant

Digitale informatie-uitwisseling en persoonlijk contact gaan hand in hand  

Persoonlijke adviesgesprekken zijn belangrijk, vinden veel administratie- en accountskantoren. Die voeren ze het liefst face-to-face. Nog niet de helft wisselt ook digitale financiële informatie met klanten uit, zo blijkt uit de Visma Digitaliseringsindex Accountancy. Toch sluit het een het ander niet uit, eerder het tegendeel. Digitale rapportages zoals dashboards vormen juist een aanknopingspunt voor kantoren om regelmatig met klanten in gesprek te gaan. 

Het is voor ondernemers niet handig om bij elke vraag over de bedrijfsfinanciën aan te kloppen bij de boekhouder of accountant aan wie ze hun administratie hebben uitbesteed. Ze moeten zelf de vinger aan de pols kunnen houden als ze dat willen. Administratie- en accountantskantoren die Visma eAccounting gebruiken voldoen eenvoudig aan die informatiebehoefte met Visma Financial Overview. Dat is een tool waarmee ze op basis van de cijfers in Visma eAccounting inzichtelijke rapporten, budgetten, prognoses en kpi’s creëren en deze online beschikbaar stellen aan hun klanten.

Inzoomen op resultaten

Visma Financial Overview biedt de mogelijkheid om met digitale dashboards tot detail in te zoomen op de resultatenrekening van een bedrijf. Hoe zit het bijvoorbeeld met de opbrengsten, kosten, winst en verlies per productgroep in een periode? Zijn de resultaten vergeleken met een eerdere periode beter of juist niet en waar zit dat dan in? En hoe doet de onderneming het in vergelijking met de prognoses en doelstellingen? Heldere tabellen en grafieken laten daarbij in één oogopslag zien wat de stand van zaken is. 

Belangrijke stuurinformatie

Met de online dashboards bieden administratie- en accountantskantoren hun klanten belangrijke stuurinformatie. In plaats van periodiek losse pdf’s of rapporten per e-mail te sturen, maken ze alle gecontroleerde cijfers op één plek toegankelijk via zelfservice. De indeling van de dashboards laat zich eenvoudig afstemmen op de indeling van de administratie in Visma eAccounting. Denk aan de koppeling van grootboekrekeningen en rubrieken of het toevoegen van eigen rubrieken. Een dashboard is ook uit te breiden met grafieken op rubriek- en rekeningniveau, terwijl het aantal prognoses en budgetten dat kan worden toegevoegd onbeperkt is. 

Gratis online meekijken

Klanten kunnen gratis gebruikmaken van Visma Financial Overview. Behalve dat ze daarmee over waardevolle financiële dashboards beschikken, kunnen ze via de tool bovendien documenten met hun administratie- of accountantskantoor uitwisselen als:

  • Correspondentie Belastingdienst (bijv. Aanslagbiljet)
  • Overeenkomsten van leningen
  • Kopie KvK
  • Kopie ID
  • Contracten

Kantoren kunnen onder meer de volgende documenten delen:

  • Aangifte
  • Jaarrekening
  • Loonstroken
  • Correspondentie

Klanten kunnen bijvoorbeeld vanuit AccountView of Visma eAccounting online meekijken met de gecontroleerde financiële resultaten. Een laagdrempelige manier om van de voordelen van digitale dashboards te proeven. Als klanten nog meer wensen hebben, bijvoorbeeld kpi’s en prognoses, dan kunnen ze upgraden naar een uitgebreidere versie van Financial Overview.

Beter persoonlijk contact

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, gaat het online beschikbaar stellen van financiële informatie niet ten koste van het persoonlijke contact met klanten. In plaats daarvan versterkt het de relatie juist en benadrukt het de meerwaarde van de boekhouder of accountant als adviseur van de ondernemer. De digitale dashboards vormen een mooie aanleiding om regelmatig samen om de tafel te gaan en zijn een goede leidraad bij het bespreken van de resultaten. 

Meer over de mogelijkheden van Financial Overview

Populairst