Spring naar de hoofdtekst

Realtime accounting – wat is het en wat is ervoor nodig?

Moderne ondernemers willen een accountant die hen scherp houdt, meedenkt en proactief adviseert. Zodat ze op elk moment van de dag inzicht hebben in de actualiteit van hun onderneming.

Realtime accounting - wat is het en wat is ervoor nodig?

Welke bedrijfsonderdelen doen het goed en welke onderdelen hebben aandacht nodig? Om op het juiste moment te kunnen bijsturen hebben ze actuele, nauwkeurige financiële informatie nodig.

Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de werkzaamheden van accountants en administratiekantoren efficiënter en effectiever worden uitgevoerd. Processen worden gestroomlijnd en handmatige werkzaamheden zijn zo goed als verleden tijd: de veel voorkomende werkzaamheden worden gedeeltelijk of helemaal geautomatiseerd. Denk hierbij aan het automatisch ophalen van bankafschriften via een bankkoppeling of het automatisch boeken van in- en uitgaande facturen in administraties. Slimme software controleert deze afschriften en facturen en vult automatisch kostenplaatsen en grootboekregels aan. Het resultaat? Ondernemers hebben realtime inzicht in hun administratie.

Het is voor kantoren gemakkelijker om vanaf nul met realtime accounting te beginnen dan voor kantoren die nog grotendeels traditioneel werken. Zij staan immers voor de uitdaging om medewerkers en klanten mee te krijgen. Veranderingen zijn nodig voor een toekomstbestendig kantoor, maar de kans is groot dat u verschillende obstakels en uitdagingen tegenkomt op de weg ernaartoe. In deze whitepaper geven we u handvatten om hiermee om te gaan. Ook beschrijven we wat ervoor nodig is om de transitie te maken naar realtime accounting.

De impact op de accountancybranche van de migratie naar realtime accounting is enorm: de blik van de accountant op het verleden wordt gekanteld naar een blik op de toekomst. Een toekomst waarin de ondernemer actueel inzicht heeft in zijn liquiditeit en cashflowpositie. Waarin de accountant nuttige stuurinformatie en actuele cijfers heeft waarmee hij zijn diensten richting de ondernemer kan verdiepen en verbreden. Een basisvoorwaarde is in ieder geval om een efficiënt ingerichte administratie en goed gestructureerde processen te hebben. Met de actuele data die dan beschikbaar is, kunt u als accountant die adviesrol oppakken.

Kortom, de accountant wordt een vertrouwd raadsman, scherp op de cijfers, en gedegen in zijn aanbevelingen. Deze whitepaper gaat in op de praktische kant van realtime accounting. Wat is het? Wat heb je ervoor nodig? En wat zijn de voordelen voor de accountant en de ondernemer?

Download onze whitepaper en lees er alles over!