Spring naar de hoofdtekst

Samensteloplossing: efficiency en kwaliteit bereiken én bewaken

Visma Software werkt samen met brancheverenigingen zoals NOAB, NOVAK, SRA en Fiscount. Visma levert de tools en de brancheverenigingen ieder hun eigen unieke content. Met de inzet van deze tool kunnen werkzaamheden van een accountant sneller worden uitgevoerd.

Visma Software is samenwerkingsverbanden aangegaan met een aantal brancheverenigingen zoals NOAB, NOVAK, SRA & Fiscount. Het uitgangspunt hierbij? Visma levert de tools en de brancheverenigingen ieder hun eigen unieke content. Denk daarbij aan de richtlijnen, werkwijzen en checklists voor de cliëntadministratie, maar ook aan vaktechnisch onderzoek en de kwaliteitshandboeken van deze brancheverenigingen. Visma heeft al deze waardevolle content geïntegreerd in de Samensteloplossing.

Dit betekent dat u uw volledige Werkprogramma en checklist kunt uitvoeren in de oplossing en dat de items die door uw dashboard al waren goedgekeurd automatisch kunnen worden afgewerkt. Daarnaast bouwt u automatisch uw dossier op terwijl u ook meteen voldoet aan de wettelijke eisen. Een eventuele toetsing kunt u dus positief tegemoet zien.

Meer doen in dezelfde tijd

Eigentijdse ondernemers willen graag geadviseerd worden door hun accountant, maar kunnen of willen hiervoor vaak geen extra budget vrij maken. Binnen dezelfde tijd die u nu voor uw cliënt werkt, verwacht deze dus meer van u. Om aan deze eis tegemoet te kunnen komen, is een procesverandering binnen uw bedrijfsvoering vereist. Dit is waar de Samensteloplossing u kan ondersteunen. Met de inzet van deze tool kunnen werkzaamheden sneller worden uitgevoerd omdat u als accountant geholpen wordt door het systeem. Niet alleen door de inzet van geautomatiseerde controles, maar ook dankzij een eenduidige werkwijze voor het hele bedrijf. Snel relevante managementinformatie en rapportages aan ondernemers kunnen bieden zonder veel extra tijd en effort en tegelijkertijd aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Met de Samensteloplossing wordt dit mogelijk.

Kwaliteit bewaken

De toegevoegde waarde van de Samensteloplossing is tweeledig: u bereikt dankzij de geautomatiseerde processen meer efficiency in uw werk én u kunt diensten van hogere kwaliteit leveren. Dit laatste wordt door ontwikkelingen als Horizontaal toezicht en SBR steeds belangrijker. We zetten de efficiency – en kwaliteitsverbeteringen voor u op een rij:

 • Korte instructietijd nieuwe medewerkers door eenheid in controles en methoden binnen het bedrijf;
 • Relevante overzichten direct beschikbaar bij iedere controle;
 • Notities worden direct vastgelegd en ingelezen waardoor handmatige notities overbodig worden;
 • Fouten in de administratie kunnen direct gecorrigeerd worden met gebruikersactiviteiten;
 • Review start aan de hand van werkprogramma met alle overzichten. Alle onderliggende controlerapporten zijn direct in pdf beschikbaar. Hierdoor wordt de financiële administratie, het werkprogramma en het digitale dossier een logisch geheel dat inzichtelijk is voor interne en externe review;
 • Logische workflow;
 • Kwalitatieve controles;
 • Bewuste afwerking van controles;
 • Vaktechnische vereisten;
 • Continuous auditing;
 • Niet opnieuw hoeven controleren van uitgevoerde controles uit eerdere perioden;
 • Systematiek werkt niet alleen op jaarbasis maar op hogere frequentie.

Efficiency bereiken

De Samensteloplossing is een tool van Visma Software die accountants- en administratiekantoren kan helpen om administraties eenvoudig geautomatiseerd te controleren op juistheid en volledigheid. Dankzij de geïntegreerde Werkprogramma-functionaliteit biedt de Samensteloplossing ook de mogelijkheid voor het opstellen van een jaarrekening of tussentijdse rapportage én voor het opbouwen van een dossier. De alles-in-één-oplossing draagt bij aan een uniforme werkwijze op kantoor en geeft sturing aan werkzaamheden. De focus verschuift naar die controles en signaleringen in de administratie die niet correct zijn. En wanneer controles afwijken – en dus niet correct worden bevonden – zoomt u eenvoudig vanuit het dashboardscherm door naar de onderliggende mutaties. Aan items die correct of niet van toepassing zijn, hoeft geen aandacht meer geschonken te worden. Dankzij de tijd die u hiermee bespaart, kunt u uw aandacht richten op een gedegen advies aan uw cliënt.

Hebt u vragen over de softwaremogelijkheden die Visma biedt voor de administratie- en accountancybranche? Neem dan contact met ons op.
[author image=”https://nl.visma.com/blog/wp-content/uploads/sites/9/2015/09/ingeborgwalbrecht.jpg” ]Ingeborg Walbrecht is Product Marketingmanager bij Visma Software.[/author]

Populairst