Spring naar de hoofdtekst

Steunpakket 3: wat betekent dit voor u?

Onlangs maakte het kabinet steunpakket 3 bekend, een pakket aan maatregelen waarbij nog onderhandeld wordt voor branchespecifieke oplossingen.

Onlangs maakte het kabinet het derde deel van het corona-steunpakket bekend. Hier leest u meer over het pakket aan maatregelen, waarbij nog altijd onderhandeld wordt voor verdere branchespecifieke oplossingen. Bekend is dat in dit derde steunpakket de NOW, TVL en de Tozo in aangepaste vorm worden verlengd tot eind juni 2021. Wel worden de regelingen de komende maanden versoberd en afgebouwd. Zo gaat bij de NOW 3 de minimale omzetdaling omhoog en krijgt de Tozo 3 een vermogenstoets. Om aanspraak te maken op de verlengde TVL moet u minimaal 4.000 euro omzetverlies hebben geleden in 3 maanden in plaats van 4. Het nieuwe pakket gaat in op 1 oktober.

Zowel de NOW 3 als de verlengde TVL worden in 3 periodes van 3 maanden verdeeld, waarin de voorwaarden per tijdvak worden aangepast. Steunpakket 3 kost de staat ongeveer 11 miljard euro aan extra uitgaven.
Op rijksoverheid.nl/steunpakket vindt u alle informatie over het steun- en herstelpakket corona.

NOW 3

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In deze periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. Op deze pagina van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de NOW3.

Tozo 3

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt opnieuw een vervolg, met aangepaste voorwaarden. Deze regeling wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie. De regeling is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021.

Benieuwd aan welke voorwaarden u moet voldoen voor de Tozo 3? Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover meer informatie.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

De TVL, die voorziet in een tegemoetkoming voor vaste lasten, is met aangepaste voorwaarden verlengd tot eind juni 2021. Om de verlenging te bekostigen is 600 miljoen euro uitgetrokken. De looptijd wordt ingedeeld in 3 periodes van 3 maanden, waarvoor afzonderlijk een aanvraag gedaan moet worden bij RVO.

Mkb-ondernemers (maximaal 250 werknemers) krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Voor de periode oktober tot en met december geldt de huidige voorwaarde van minimaal 30 % omzetverlies door de coronacrisis. Deze gaat daarna omhoog naar 40 % (januari tot en met maart) en 45 % (april tot en met juni). Een bedrijf heeft minimaal € 4.000 aan vaste lasten. Van dat deel wordt maximaal 50 % gecompenseerd. De tegemoetkoming is minimaal € 1.000 en maximaal € 90.000.

Er is circa € 1,8 miljard beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking voor de verlengde TVL komen de getroffen sectoren uit de eerdere TOGS- en TVL-regeling. Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen vanaf 1 oktober 2020 tot en met 29 januari 2021. Voor de eerste TVL-periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 kunnen ondernemers nog tot uiterlijk 30 oktober 2020 een aanvraag doen. De verlenging gaat in per 1 oktober. De TVL kan vanaf die datum voor 3 maanden worden aangevraagd, dus voor de periode tot en met 31 december 2020.
Lees meer informatie over de voorwaarden van de TVL-regeling.

Regeling belasting terugbetalen

Aanvragen van uitstel of verlenging van het uitstel is mogelijk tot 1 oktober. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Voor het aflossen van de opgebouwde belastingschuld komt er volgens het kabinet een ‘ruimhartige aflossingsregeling’ voor de opgebouwde schuld van 24 maanden (termijnen), vanaf 1 januari 2021. Als ondernemers niet kunnen aflossen in die periode, zijn er maatwerkoplossingen mogelijk, bijvoorbeeld door langer uitstel. Voor die aflossingsperiode van 24 termijnen blijft de invorderingsrente op 0,01% staan. In totaal is bij bijna 13 miljard euro aan uitstaande belastingschulden om uitstel verzocht.

Investeringsplannen

Naast de regelingen investeert het kabinet in:

  • Een nationale scale-up faciliteit ter waarde van 150 miljoen euro.
  • Daarnaast wordt 300 miljoen euro gereserveerd voor een beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren.
  • Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) krijgen 150 miljoen om hun vermogen aan te vullen, om op hun beurt innovatieve mkb’ers te financieren.
  • 255 miljoen euro is vrijgemaakt voor co-financiering van EU-programma’s. Die programma’s zijn gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.
  • Aanvullend sociaal pakket

Meer weten?

Op rijksoverheid.nl/steunpakket vindt u alle informatie over het steun- en herstelpakket corona.

Populairst