E-facturatie ook verplicht voor b2b?

Op een enkele uitzondering na accepteert de rijksoverheid geen pdf of papieren factuur meer. Alleen elektronische facturen zijn toegestaan. Voor b2b geldt deze verplichting in Nederland nog niet. Maar hoe lang nog?